Show simple item record

dc.contributor.advisorHirvonen, Riikka
dc.contributor.advisorKiuru, Noona
dc.contributor.authorAlaluusua, Essi
dc.contributor.authorYli-Nikkola, Elina
dc.date.accessioned2018-06-11T12:59:45Z
dc.date.available2018-06-11T12:59:45Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/58490
dc.description.abstractTässä tutkimuksessa tarkasteltiin puberteetin ajoittumisen ja tempon yhteyttä sosioemotionaaliseen kehitykseen varhaisnuoruudessa koulusiirtymän aikana. Tutkimus on osa Jyväskylän yliopiston psykologian laitoksen TIKAPUU – Alakoulusta yläkouluun -tutkimushanketta. Aineisto koostui 770 nuoresta, joita tutkittiin 6. luokan syksyllä ja 7. luokan keväällä. Nuoret arvioivat puberteettikehityksensä vaihetta sekä sosioemotionaalista käyttäytymistä eli prososiaalisuutta, emotionaalisia oireita, käytösoireita ja yliaktiivisuutta sekä 6. että 7. luokalla. Tarkastelut tehtiin sukupuolittain erikseen tytöille ja pojille. Tutkimuksen tulokset osoittivat, että mitä pidemmälle tyttöjen puberteettikehitys oli edennyt 6. luokalla, sitä enemmän heillä oli samanaikaisia emotionaalisia oireita ja käytösoireita. Lisäksi mitä pidemmälle tyttöjen puberteetti oli edennyt 7. luokalla, sitä enemmän heillä oli samanaikaisia emotionaalisia oireita ja vähemmän prososiaalisuutta. Tarkastellessa puberteetin ajoittumisen yhteyttä sosioemotionaalisessa kehityksessä tapahtuviin muutoksiin havaittiin, että mitä pidemmälle tyttöjen puberteetti oli edennyt 6. luokalla, sitä enemmän heillä oli emotionaalisia oireita, yliaktiivisuutta, viitteellisesti käytösoireita ja vähemmän prososiaalisuutta myöhemmin 7. luokalla. Poikien osalta puberteetin ajoittumisen ja sosioemotionaalisen kehityksen tason väliltä löytyi yksi viitteellinen yhteys: mitä pidemmälle poikien puberteetti oli edennyt 6. luokalla, sitä enemmän heillä oli samanaikaisia käytösoireita. Poikien puberteetin ajoittumisella ei ollut tilastollisesti merkitseviä yhteyksiä prososiaalisuuden, emotionaalisten oireiden, käytösoireiden tai yliaktiivisuuden tason muutoksiin myöhemmin 7. luokalla. Puberteetin tempon osalta tulokset osoittivat, että puberteetin nopea tempo yhtä aikaa koulusiirtymän kanssa ei ollut tilastollisesti merkitsevästi yhteydessä prososiaalisuuteen, emotionaalisiin oireisiin, käytösoireisiin tai yliaktiivisuuteen tytöillä tai pojilla. Tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että tukitoimien kehittäminen varhain kehittyvien tyttöjen tukemiseksi olisi tärkeää. Tukitoimien kohdentamiseksi tarvittaisiin lisätutkimusta varhain kehittyvien tyttöjen ongelmakäyttäytymisen taustalla vaikuttavista välittävistä tekijöistä.fi
dc.format.extent44
dc.language.isofi
dc.subject.othervarhaisnuoruus
dc.subject.otherpuberteetin ajoittuminen
dc.subject.otherpuberteetin tempo
dc.subject.othersosioemotionaalinen kehitys
dc.subject.otherprososiaalisuus
dc.subject.otheremotionaaliset oireet
dc.subject.otherkäytösoireet
dc.subject.otheryliaktiivisuus
dc.subject.otherkoulusiirtymä
dc.titlePuberteetin ajoittumisen ja tempon yhteys sosioemotionaaliseen kehitykseen varhaisnuoruudessa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201806113135
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosPsykologian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Psychologyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiainePsykologiafi
dc.contributor.oppiainePsychologyen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi202
dc.subject.ysovarhaisnuoret
dc.subject.ysomurrosikäiset
dc.subject.ysososioemotionaaliset taidot
dc.subject.ysoprososiaalisuus
dc.subject.ysosukupuolierot


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record