Show simple item record

dc.contributor.advisorPuolimatka, Tapio
dc.contributor.authorManninen, Sanna
dc.date.accessioned2018-06-11T07:09:12Z
dc.date.available2018-06-11T07:09:12Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/58484
dc.description.abstractTämän artikkelimuotoisen pro gradu – tutkielman tarkoitus on selvittää ammatillisen koulutuksen opetus- ja ohjaushenkilöstön kokemusten kautta, millaista tukea ja lisäkoulutusta he tarvitsisivat työelämän muutoksessa. Muutoksena tässä yhteydessä oli 1.1.2018 voimaan astunut ammatillisen koulutuksen reformi, jonka toimesta uudistettiin niin lainsäädäntöä, rahoitusta kuin opetuskäytäntöjäkin. Tutkimus on luonteeltaan laadullinen ja se toteutettiin teema- ja avoimina haastatteluina syksyn 2017 aikana. Tutkimukseen osallistui toisen asteen ammatillisen koulutuksen opetus- ja ohjaushenkilöstöä Etelä-Pohjanmaan, Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin alueelta yhteensä 417 henkilöä. Haastatteluaineisto analysoitiin laadullisen aineistolähtöisen sisällönanalyysin avulla. Opetus- ja ohjaushenkilöstö kokee tarvitsevansa tukea työelämän muutoksessa lisätietona ja -osaamisena, mutta tukea tarvitaan myös resursseina, positiivisena viestintänä ja avoimen keskustelun muodossa. Myös reformin myötä lisääntyvän työelämäyhteistyön kehittämiseen tarvitaan uusia innovaatioita ja toimintamalleja. Lisäkoulutukseen toivotut menetelmät tukevat sosiokonstruktiivisen oppimiskäsityksen mukaisia vuorovaikutuksellisia ja yhteisöllisiä oppimisen tapoja. Reformin toimeenpaneminen vaatii aikaa sopeutumiseen, mutta myös rakenteellisia muutoksia. Työelämän muutos vaatii kulttuurista muutosta koulutusorganisaation sisällä, ennen kuin se saadaan juurrutettua osaksi koulutuksen järjestäjän toimintatapoja. Tämä edellyttää opetus- ja ohjaushenkilöstöltä muutoksiin sopeutumista.fi
dc.format.extent49
dc.language.isofi
dc.subject.otherreformi
dc.subject.otheropetus- ja ohjaushenkilöstö
dc.subject.othertukitarve
dc.subject.othertyöelämän muutos
dc.titleOpetus- ja ohjaushenkilöstön tuen tarve työelämän muutoksessa: ammatillisen koulutuksen reformi
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201806113131
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineAikuiskasvatusfi
dc.contributor.oppiaineAdult Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi102
dc.subject.ysomuutos
dc.subject.ysotyöelämä
dc.subject.ysotäydennyskoulutus
dc.subject.ysouudistukset
dc.subject.ysoopinto-ohjaajat
dc.subject.ysoammatillisten opintojen opettajat
dc.subject.ysoelinikäinen oppiminen
dc.subject.ysotyöelämäyhteydet


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record