Show simple item record

dc.contributor.advisorSume, Helena
dc.contributor.authorKauppila, Suvi
dc.date.accessioned2018-06-08T10:55:27Z
dc.date.available2018-06-08T10:55:27Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/58470
dc.description.abstractTutkimuksen tarkoituksena oli selvittää laaja-alaisten erityisopettajien näkemyksiä siitä, millaisia haasteita maahanmuuttajaoppilaiden opetukseen sisältyy. Lisäksi tutkimuksessa kartoitettiin erityisopettajien kokemuksia luokanopettajien konsultoinnista maahanmuuttajaoppilaiden tukemisessa. Tutkimus oli luonteeltaan laadullinen ja aineisto kerättiin haastattelemalla kuutta laaja-alaista erityisopettajaa Keski-Suomen alueen alakouluista. Aineistonkeruumenetelmänä oli puolistrukturoitu haastattelu ja aineisto analysoitiin aineistolähtöisellä sisällönanalyysillä. Tutkimustulosten mukaan erityisopettajat kokivat maahanmuuttajaoppilaiden opetuksessa haastavaksi koulunkäynnin tukemisen sekä työn moniulotteisuuden, johon sisältyivät itsenäinen perehtyminen maahanmuuttajien opetukseen ja ajankäytön suunnittelu. Erityisopettajat kokivat luokanopettajien konsultoinnin kehittävän heidän ammatillista kompetenssiaan sekä helpottavan maahanmuuttajaoppilaiden opetuksen ja tukitoimien suunnittelua. Ammatillisen kompetenssin kehittämisessä korostui erityisesti vertaisoppiminen ja kollegiaalinen tuki. Tulokset osoittivat, että konsultointi koettiin merkittävänä apuna maahanmuuttajaoppilaiden tukemisessa. Siitä huolimatta sen toteuttamiseen ei usein ollut riittävästi aikaa, minkä koettiin toisinaan vaikeuttavan konsultoivan työotteen tarkoituksenmukaista toteuttamista. Maahanmuuttajaoppilaiden määrän lisääntymisen vuoksi erityisopettajat kaipasivat lisäkoulutusta monikulttuuristen oppilaiden tukemiseen.fi
dc.format.extent65
dc.language.isofi
dc.subject.otherlaaja-alainen erityisopettaja
dc.titleMaahanmuuttajaoppilaiden opetuksen haasteet : erityisopettajien kokemuksia luokanopettajien konsultoinnista
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201806083125
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineErityispedagogiikkafi
dc.contributor.oppiaineSpecial Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi101
dc.subject.ysoerityisopettajat
dc.subject.ysomonikulttuurisuus
dc.subject.ysokonsultointi
dc.subject.ysomaahanmuuttajat
dc.subject.ysoerityisopetus
dc.subject.ysoerityispedagogiikka


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record