Show simple item record

dc.contributor.advisorLuoma-aho, Vilma
dc.contributor.authorRaitio, Taru
dc.contributor.authorMyllyniemi, Jessica
dc.date.accessioned2018-06-08T07:37:00Z
dc.date.available2018-06-08T07:37:00Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/58452
dc.description.abstractTämä työ tutki negatiivisen työntekijäsitoutuneisuuden ilmiötä viestinnällisistä näkökulmista käsin. Työn tarkoitus oli tutkia kvantitatiivisena tutkimuksena työntekijöiden julkisesti jakamia negatiivisia arvioita glassdoor.com -sivustolta. Tässä työssä tutkittiin mitä on negatiivinen työntekijäsitoutuneisuus ja mihin asioihin negatiivisesti sitoutuneet työntekijät ovat tyytymättömiä antamiensa arviointien perusteella. Tutkimuksen aineisto on kerätty glassdoor.com -sivustolta tammikuussa 2018. Aineistona toimivat yhden tietoliikennealan organisaation huonoimman tähtiluokituksen saaneet arviot. Aineisto kerättiin verkkoaineistona ja analysoitiin käyttäen tilastollisia menetelmiä: ristiintaulukointia, varianssianalyysia sekä logistista regressioanalyysia. Tutkimuksen tulosten perusteella voidaan todeta, että tässä tutkimuksessa negatiivinen työntekijäsitoutuneisuus tarkoittaa viestinnän näkökulmasta työntekijän vapaaehtoisesti ja julkisesti verkkoympäristössä jakamia tyytymättömyyden kokemuksia organisaatiostaan. Tutkimus osoitti, että negatiivisesti sitoutuneet työntekijät ovat tyytymättömiä useampaan osa-alueeseen työssään, heidän kokemuksensa organisaatiosta on huono ja työntekijät eivät ole halukkaita suosittelemaan organisaatiotaan muille. Tämän tutkimuksen perusteella negatiivisesti sitoutuneet työntekijät jakavat negatiivisia arviointeja palkasta, johtamisesta sekä yrityksen käytännöistä ja hallinnosta. Tutkimus osoitti, että työntekijöiden julkisilla foorumeilla käymä keskustelu voi paljastaa organisaatiolle niitä tyytymättömyyttä aiheuttavia epäkohtia, joita ei saada välttämättä muuta kautta organisaation tietoon. Organisaatioiden olisi hyvä nähdä julkiset negatiiviset kommentit organisaation kehityskohteina, joihin puututaan niin viestinnän, johtamisen kuin muiden konkreettisten toimien avulla. Organisaation tulisi osata kääntää negatiiviset arvioinnit uhasta mahdollisuudeksi.fi
dc.description.abstractThis study looks at the phenomenon of negative employee engagement from a communications point of view. Designed as a quantitative study, the thesis aims to review employees’ negative evaluations of employers from glassdoor.com. The research seeks to define negative employee engagement, and explores the reasons behind employee dissatisfaction based on online evaluations. Study data has been collected from glassdoor.com in January 2018. The lowest star ratings from one target organization have been collected as research data, as well as employee reviews from the previous five years. The data was collected from an online source and analyzed by using three statistical methods: cross table, variance analysis, and logistic regression analysis. This study shows that negative employee engagement can be defined as an employee’s voluntary and publicly available dissatisfaction towards their organization. The research shows that negatively engaged employees are dissatisfied with more than one sector in their work, have had poor experiences with the organization, and they are unwilling to recommend the organization to others. The study also shows that such employees share negative comments about salary, management, corporate practices, and administration. This study shows that employees’ reviews of employers may reveal negative experiences and employee dissatisfaction in ways that would not be revealed to organizations through other channels. Organizations should be able to see public negative reviews and comments as development goals that can be directly addressed through communication, leadership, and through other concrete actions. Organizations should be able to find an opportunity out of a threat.en
dc.format.extent74
dc.language.isofi
dc.subject.othernegatiivinen työntekijäsitoutuneisuus
dc.subject.otheraktiivisesti sitoutumattomat työntekijät
dc.subject.othertyytymättömät työntekijät
dc.subject.othersisäinen viestintä
dc.titleUhasta mahdollisuus : negatiivisesti sitoutuneiden työntekijöiden julkisia arvioita työnantajasta
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201806083107
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaKauppakorkeakoulufi
dc.contributor.tiedekuntaSchool of Business and Economicsen
dc.contributor.laitosTaloustieteetfi
dc.contributor.laitosBusiness and Economicsen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineViestinnän johtaminenfi
dc.contributor.oppiaineCorporate Communicationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi2043
dc.subject.ysotyöntekijät
dc.subject.ysosisäinen tiedotus
dc.subject.ysotyytymättömyys
dc.subject.ysohenkilöstösuunnittelu
dc.subject.ysotyöhyvinvointi


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record