Show simple item record

dc.contributor.advisorFeldt, Taru
dc.contributor.authorSuni, Janita
dc.contributor.authorSundström, Meri
dc.date.accessioned2018-06-07T05:50:16Z
dc.date.available2018-06-07T05:50:16Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/58415
dc.description.abstractTässä tutkimuksessa tutkittiin suomalaisten johtajien virheorientaatiota ja sen yhteyttä johtotehtäviin liittyviin huolenaiheisiin. Lisäksi tutkimme, miten ikä ja sukupuoli vaikut-tavat virheorientaatioon sekä muuntavat virheorientaation ja johtotehtäviin liittyvien huolenaiheiden välistä yhteyttä. Tutkittavat (n=723) olivat suomalaisia johtotehtävissä työskenteleviä henkilöitä, jotka osallistuivat kyselytutkimukseen vuonna 2017. Tutkituis-ta naisia oli 43,8 % ja kaikkien vastanneiden keski-ikä oli 52,7 vuotta (vaihteluväli 27–69). Johtajien virheorientaatiota tutkittiin kyselyssä kolmen kuvaajan avulla: 1) kyky käsi-tellä virheitä, 2) virheille altistavien riskien ottaminen ja 3) virheiden jännittäminen. Joh-totehtäviin liittyviä huolenaiheita tutkittiin myös kolmella kuvaajalla: 1) huoli epäonnis-tumisesta, 2) huoli työn ja muun elämän epätasapainosta sekä 3) huoli vaikeuksista ja ongelmista. Tulokset osoittivat, että virheiden jännittäminen on suomalaisten johtajien keskuudessa melko vähäistä. Lisäksi naisjohtajat raportoivat useammin kykyä käsitellä virheitä kuin miesjohtajat. Iällä ei ollut vaikutusta johtajien virheorientaatioon. Regres-sioanalyysin tulosten mukaan, jos johtajien keskuudessa kykyä käsitellä virheitä raportoi-tiin vähemmän tai virheiden jännittämistä ja virheille altistavien riskien ottamista rapor-toitiin enemmän, koettiin myös enemmän huolia vaikeuksista ja ongelmista. Lisäksi ne johtajat, jotka jännittivät virheitä enemmän, kokivat enemmän huolia epäonnistumises-ta. Iän muuntavaa vaikutusta tarkasteltaessa havaittiin, että mitä enemmän nuoret johta-jat raportoivat kykyä käsitellä virheitä, sitä vähemmän he kokivat huolia vaikeuksista ja ongelmista. Lisäksi mitä enemmän nuoret johtajat raportoivat virheille altistavien riskien ottamista, sitä vähemmän he kokivat huolia epäonnistumisesta. Johtopäätöksenä voidaan todeta, että suomalaisten johtajien virheorientaatio on yhteydessä johtotehtäviin liitty-viin huolenaiheisiin. Tietoa virheorientaatiosta voidaan hyödyntää työyhteisöissä vähen-tämällä virheiden aiheuttamia huolia esimerkiksi aktiivisen virhetilanteiden hallinnan harjoittelun avulla.fi
dc.format.extent29
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.subject.othervirheorientaatio
dc.subject.otherjohtotehtäviin liittyvät huolenaiheet
dc.titleJohtajien virheorientaatio ja sen yhteys johtotehtäviin liittyviin huolenaiheisiin
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201806073075
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosPsykologian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Psychologyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiainePsykologiafi
dc.contributor.oppiainePsychologyen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi202
dc.subject.ysojohtajat
dc.subject.ysotyöhyvinvointi
dc.subject.ysoristiriidat
dc.subject.ysojohtajuus
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record