Show simple item record

dc.contributor.advisorPerälä, Piia
dc.contributor.authorVirtanen, Rosa
dc.date.accessioned2018-06-06T06:46:51Z
dc.date.available2018-06-06T06:46:51Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/58373
dc.description.abstractVisuaalisen käytettävyyden ja luottamuksen käsitteiden yleinen määrittely on ollut kirjallisuudessa haasteellista, mikä herätti tarpeen tutkielman toteuttami-selle. Visuaalisen käytettävyyden merkitys verkkosivustolla on tärkeä erityi-sesti varhaisen luottamuksen kannalta, sillä käyttäjän herkkyys palveluntarjo-ajan vaihtamiselle on erittäin suuri, ellei varhaista luottamusta muodostu. Tut-kielmassa keskityttiin visuaalisen käytettävyyden elementtien määrittelyyn ja niiden vaikutukseen luottamuksen muodostumisessa verkkosivustolla. Tut-kielma toteutettiin kirjallisuuskatsauksena, ja tutkielmassa määriteltiin kirjalli-suuden pohjalta tärkeimmät visuaalisen käytettävyyden elementit, sekä niiden suhde käyttäjän luottamuksen muodostumiseen verkkosivustolla. Tutkielman lopputuloksena todettiin muun muassa sivuston navigoinnin helppouden, koetun kontrollin, pehmeiden värien käytön, laadukkaiden valokuvien, sivus-ton asettelun, yrityksen logon käytön, brändäyksen, johdonmukaisuuden, yh-teneväisyyden ja yksinkertaisuuden vaikuttavan luottamuksen muodostumi-seen positiivisesti verkkosivustolla. Tutkielman rajoitteiksi todettiin muun muassa visuaalisen käytettävyyden moniselitteiset määritelmät kirjallisuudes-sa, sekä tutkielmassa asetettujen tutkimuskysymysten aihepiirien mukaisten tutkimusten vähäisyys. Haasteita aiheuttivat visuaalisen käytettävyyden ele-menttien määrittely, visuaalisen käytettävyyden käsitteen määrittely sekä luot-tamuksen moniulotteinen luonne. Jatkotutkimusaiheina esitettiin esimerkiksi visuaalisen käytettävyyden ja käyttäjän demografisen taustan vaikutus luotta-muksen muodostumisessa, jonka todettiin kirjallisuuden pohjalta olevan aina-kin kulttuurisidonnaista.fi
dc.description.abstractThe concepts of visual usability and consumer trust are hard to define due to their multidimensional nature, which raised the need for this thesis. The signif-icance of visual usability on a website is especially crucial considering the for-mation of initial trust, since the sensibility to switch a desired service provider due to the lack of initial trust is especially high. In this thesis the focus was on defining the elements of visual usability, and the possible effect they have on the formation of trust in the context of a website. This thesis was conducted as a literary review and based on the findings of this literary review, the main ele-ments of visual usability were defined, as well as what is their relation to the formation of trust on a website. As a result, it was stated that the ease of naviga-tion, perceived control, use of soft colors, high quality photography, layout, use of the company logo, branding, consistency, coherence, and simplicity were the main positively affecting factors when constructing trust. The vague or mul-tidimensional definitions of visual usability on the researched literary, as well as the lack of previous research on the research questions given in this thesis were noted as constraints. The definition of the elements of visual usability, the definition of the visual usability and the multidimensional nature of trust gave challenges when conducting this thesis. In the future, it was proposed that the visual usability, it’s relation to consumer’s demographic background and the forming of trust could be useful to research, since it was stated that the forming of trust is at least culturally bound.en
dc.format.extent28
dc.language.isofi
dc.subject.othervisuaalinen käytettävyys
dc.subject.otherverkkosivusto
dc.subject.otherkäyttäjän luottamus
dc.titleVisuaalisen käytettävyyden vaikutukset luottamuksen muodostumiseen verkkosivustolla
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201806063030
dc.type.ontasotBachelor's thesisen
dc.type.ontasotKandidaatintyöfi
dc.contributor.tiedekuntaInformaatioteknologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Information Technologyen
dc.contributor.laitosInformaatioteknologiafi
dc.contributor.laitosInformation Technologyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineTietojärjestelmätiedefi
dc.contributor.oppiaineInformation Systems Scienceen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi601
dc.subject.ysoWWW-sivustot
dc.subject.ysoluottamus
dc.subject.ysokäytettävyys


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record