Show simple item record

dc.contributor.advisorRautiainen, Matti
dc.contributor.advisorNikkola, Tiina
dc.contributor.authorAhola, Heikki
dc.date.accessioned2018-06-06T05:43:14Z
dc.date.available2018-06-06T05:43:14Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/58365
dc.description.abstractKoulutuksen yksi tehtävä on sosiaalistaa yhteiskuntaan uusia yhteiskunnallisia toimijoita. Opetushenkilöstön roolit ja suhtautuminen yhteiskunnallisiin aiheisiin vaikuttavat tämän tehtävän toteuttamiseen ja lopputulokseen. Tämä tutkimus pyrkii selvittämään, minkälaisia yhteiskunnallisia arvoja ja näkemyksiä suomalaisen peruskoulun opetushenkilöstöllä on. Tutkimus toteutettiin määrällisesti internet -kyselyn avulla. Aineistoa analysoitiin määrällisin menetelmin, muun muassa keskiarvoja, keskihajontoja, exploratiivista faktorianalyysia ja yksisuuntaista varianssianalyysia hyödyntämällä. Vapaan sanan osuuksilla tuettiin ja selitettiin tutkimustuloksia. Tutkimuksen mukaan suomalaisen peruskoulun opetushenkilöstö on poliittisilta arvoiltaan vasemmalle kääntynyttä sekä monikulttuurisuuden ja ympäristönsuojelun kannalla. Lisäksi he ovat hieman liberaaleja arvoiltaan ja kokevat hieman turvattomuutta yhteiskunnassa. Erot eri ryhmien välillä ovat pieniä, joskin hajonta yksilöiden kesken kohtalaista jokaisen arvon kohdalla. Opetushenkilöstön kolme suosituinta poliittista puoluetta olivat Vihreät, Keskusta ja Kokoomus. Opettajan poliittiseen aktiivisuuteen ja mielipiteenilmaisuun suhtaudutaan positiivisesti, joskin tapa jolla nämä tuodaan esille, on opettajien mukaan keskeistä. Tutkimus tukee käsitystä, että opettajia löytyy koulun sisältä monin eri yh-teiskunnallisin arvoin. Lisäksi se ehdottaa, että koulu sosiaalistaa poliittisesti jäseniään melko voimakkaasti. Se myös nostaa esiin kysymyksen, kuinka opettajankoulutus suhtautuu poliittiseen arvokasvatukseen ja mikä on opettajan rooli tässä keskustelussa. Aihe vaatii lisätutkimusta.fi
dc.format.extent87
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.titleYhtä joukkoa? : tarkastelussa suomalaisen peruskoulun opetushenkilöstön poliittinen arvomaailma
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201806063020
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosOpettajankoulutuslaitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Teacher Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysoperuskoulu
dc.subject.ysoarvot
dc.subject.ysoyhteiskunta
dc.subject.ysokoulutuspolitiikka
dc.subject.ysoopetushenkilöstö
dc.subject.ysososialisaatio
dc.subject.ysoopettajat
dc.subject.ysopoliittiset asenteet
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record