Show simple item record

dc.contributor.advisorLehtinen, Esa
dc.contributor.authorHuotari, Lyydia
dc.date.accessioned2018-06-06T05:39:02Z
dc.date.available2018-06-06T05:39:02Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/58364
dc.description.abstractMedioituvassa maailmassamme yksi televisiomainos voi tavoittaa jopa miljoonia katsojia. Mainosten tehtä- vänä on vaikuttaa katsojiin ja kuluttajiin, joten mainoksilla on valtaa. Televisiomainokset syntyvät ympäröivän maailman vaikutuksesta, mutta myös kuvastavat sitä. Siksi on tärkeää tutkia sitä, millaisena jokin asia esitetään mainonnassa. Tutkimuksessa tarkastellaan suomalaisuuden representaatioita Lidlin Epäilevä Tuomas –mainos- videoissa. Tavoitteena on selvittää, miten suomalaisia representoidaan ja millaisin keinoin representaatiot ra- kentuvat. Tutkielman tutkimuskysymykset ovat: 1) Millaisia suomalaisuuden representaatioita Lidlin Epäilevä Tuomas –mainoskampanjassa ilmenee? 2) Millaisin visuaalisin ja kielellisin keinoin näitä representaatioita ra- kennetaan? Televisiomainokset koostuvat monista eri elementeistä, joten tarkastelen niitä multimodaalisesta näkökul- masta. Tutkielma perustuu diskurssintutkimuksen viitekehykseen. Analysoin mainosten kielellistä ainesta M. A. K. Hallidayn systeemis-funktionaalisen kieliteorian avulla ja kuvia analysoin Kressin ja van Leeuwenin visuaalisen kieliopin keinoin. Kummatkin teoriat toimivat käytännönläheisyytensä vuoksi tutkimuksessani sekä teorioina että metodeina. Aineistonani on neljä Lidlin mainosvideota, joissa päähahmona seikkailee Epäilevä Tuomas. Olen tehnyt mainoksista kuvakaappauksin kuvakäsikirjoituksia, joista tarkastelen suomalaisuuden kuvallista rakentumista. Kielellisen materiaalin olen litteroinut ja litteroinneista tarkastelen suomalaisuuden kielellistä rakentumista. Mainosten määrä on suppeahko tutkielman pituuden vuoksi, mutta antaa kuitenkin kattavan kuvan mainosten luomista representaatioista. Analyysini osoittaa, että suomalaisuutta kuvataan mainoksissa hyvin perinteiseksi. Mainoksissa toistuu sama heteronormatiivinen perhemalli ja tavalliset sukupuoliroolit. Perheeseen kuuluu aviomies, aviovaimo ja yksi lapsi. Mainokset kuvaavat suomalaisia etnisesti yksipuolisesti: suomalainen kuvataan vaaleaihoiseksi, vaaleahiuksiseksi ja sinisilmäiseksi. Suomalaisia kuvataan perinteitä ja menneisyyttä arvostavina ja vierasta oudoksuvina. Mainoksissa ilmenee myös suomalaisen miehen epäileväisyyttä ja jääräpäisyyttä. Suomalaisuu- den kuvaus on rakennettu stereotyyppiseksi, luultavasti ironian korostamista varten.fi
dc.format.extent67
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.subject.othersysteemis-funktionaalinen kieliteoria
dc.subject.othervisuaalinen kielioppi
dc.titleSuomalaisuuden representaatiot Lidl Suomi Ky:n ”Epäilevä Tuomas” -mainoksissa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201806063019
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosKieli- ja viestintätieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Language and Communication Studiesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineSuomen kielifi
dc.contributor.oppiaineFinnishen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi309
dc.subject.ysosuomalaisuus
dc.subject.ysodiskurssi
dc.subject.ysorepresentaatio
dc.subject.ysomainonta
dc.subject.ysotelevisiomainonta
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record