Show simple item record

dc.contributor.authorJuupaluoma, Ulla
dc.date.accessioned2018-06-01T06:56:38Z
dc.date.available2018-06-01T06:56:38Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/58262
dc.description.abstractTässä määrällisessä tutkimuksessa selvitettiin kasvattajien tekemien arviointien perusteella saksalaista alkuperää olevan Papilio-ohjelman vaikuttavuutta lasten sosioemotionaalisiin taitoihin. Tutkimuksessa käytettiin Jyväskylän ja Turun yliopistojen Papilio-hankkeen tutkimusaineistoa, joka koostuu kasvattajille tehdyistä, lasten sosioemotionaalisia taitoja tarkastelevista lomakekyselyistä. Kasvattajat täyttivät kyselylomakkeet 153 iältään 5–6-vuotiaasta lapsesta, joista interventioon osallistuneessa ryhmässä oli 127 ja kontrolliryhmässä 26 lasta. Tutkimustehtävänä oli selvittää kasvattajien tekemien arviointien perusteella, millaista vaikuttavuutta Papilio-interventiolla on lasten sosioemotionaalisiin taitoihin. Intervention aikaisen muutoksen vertailua varten laskettiin interventio- ja kontrolliryhmien jokaisesta SDQ- ja PreBERS -lomakkeiden keskiarvomuuttujasta erotusmuuttuja, jolla selvitettiin, oliko interventio- ja kontrolliryhmissä eroja sosioemotionaalisten taitojen muutoksessa alku- ja loppumittauksen välillä. Riippumattomien otosten t-testillä verrattiin alku- ja loppumittauksen välisen erotusmuuttujan erilaisuutta interventio- ja kontrolliryhmässä. Tarkastelu osoitti, että tilastollisesti merkitsevää muutosta tapahtui PreBERSin sosiaalisen itseluottamuksen alaskaalassa (t(147) = -3.596, p < .05). Tämä muutos oli suurempaa kontrolliryhmässä PreBERSin sosiaalisen itseluottamuksen alaskaalan osalta alku- ja loppumittauksen välillä. Interventionryhmän sisällä lasten sosioemotionaalisissa taidoissa tapahtuneet muutokset olivat pieniä (efektikokod .00–.26), eikä niillä ollut tilastollista merkittävyyttä tässä tutkimuksessa.fi
dc.format.extent47
dc.language.isofi
dc.subject.othersosioemotionaalinen kompetenssi
dc.title"Hillitte ittes": Kasvattajien arviointeja Papilio-ohjelman vaikuttavuudesta lasten sosioemotionaalisiin taitoihin
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201806012966
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineAikuiskasvatusfi
dc.contributor.oppiaineAdult Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi102
dc.subject.ysointerventio
dc.subject.ysososiaaliset taidot
dc.subject.ysotunnetaidot
dc.subject.ysotunnekasvatus
dc.subject.ysososioemotionaaliset taidot
dc.subject.ysososiaalinen kasvatus
dc.subject.ysoitsesäätely


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record