Show simple item record

dc.contributor.advisorValli, Raine
dc.contributor.advisorMeriläinen, Merja
dc.contributor.authorKankainen, Meiju
dc.contributor.authorStrengell, Tomi
dc.date.accessioned2018-05-31T07:26:11Z
dc.date.available2018-05-31T07:26:11Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/58243
dc.description.abstractKankainen, Meiju ja Strengell, Tomi. 2018. ”Uuden opettelua, uutta inspiraa- tiota” Vaasan kaupungin opettajien käsitykset tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytöstä. Jyväskylän yliopisto / Yliopistokeskus Chydenius. Luokanopettajien aikuiskoulutus. 141 sivua. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää opettajien käsityksiä tieto- ja viestintäteknologian pedagogisesta opetuskäytöstä. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys muodostuu perusopetuksen opetussuunnitelman perusteista (2014) ja siellä esitetyistä tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön tavoitteista. Tutkimuksen teoriaosuudessa perehdytään opettajan toimijuuden eri tasoihin sekä Koehlerin ja Mishran (2006) kehittämään TPACK-malliin ja opettajan teknolo- giasuhteen muodostumiseen. Tutkimusaineisto on kerätty puolistrukturoidun kyselylomakkeen avulla, joka sisältää myös avoimia kysymyksiä. Kysely on lähetetty sähköisesti Vaasan kaupungin suomenkielisen perusopetuksen piirissä työskenteleville opettajille ja siihen vastasi yhteensä 120 ala- ja yläkoulun opettajaa. Aineiston analyysi on toteutettu määrällisiä analyysimenetelmiä ja fenomenografiaa hyödyntäen, joita vertaamalla ja yhdistämällä on muodostettu tutkittavasta ilmiöstä mahdolli- simman laaja kokonaiskuva. Saatujen tutkimustulosten mukaan opettajat kokevat omaavansa melko hyvät teknologiset perustaidot. Opettajat käyttävät tieto- ja viestintäteknologiaa kuitenkin enemmän oman opetuksensa tukena kuin apuvälineenä ja useimmille heistä on haastavaa yhdistää tieto- ja viestintäteknologia pedagogisesti opetuk- sen sisälle. Tutkimukseen vastanneiden opettajien mukaan tieto- ja viestintä- teknologian opetuskäyttöön vaikuttavat haasteet ovat ajanpuute ja tekniset ongelmat. Tulevaisuudessa opettajat toivovat lisää yhteisöllistä teknologiakoulutusta, joka olisi kohdennettu opettajien taitotasojen mukaisesti.fi
dc.format.extent141
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.subject.othertieto- ja viestintäteknologian opetuskäyttö
dc.subject.otheropettajan toimijuus
dc.subject.otherTPACK
dc.subject.otherteknologiasuhde
dc.subject.otherteknologis-pedagoginen ymmärrys
dc.title”Uuden opettelua, uutta inspiraatiota” : Vaasan kaupungin opettajien käsitykset tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytöstä
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201805312942
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosKokkolan yliopistokeskus Chydeniusfi
dc.contributor.laitosKokkolan yliopistokeskus Chydeniusen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysotoimijuus
dc.subject.ysoopettajat
dc.subject.ysotieto- ja viestintätekniikka
dc.subject.ysoopetusteknologia
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record