Show simple item record

dc.contributor.advisorClements, Kati
dc.contributor.authorKuikka, Salla
dc.date.accessioned2018-05-31T07:02:26Z
dc.date.available2018-05-31T07:02:26Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/58239
dc.description.abstractVerkkoon rakennetuilla oppimisympäristöillä eli virtuaalisilla oppimisympäristöillä ja niiden alalajityyppinä tunnetuilla oppimisen hallintajärjestelmillä on suuri rooli erityisesti korkeakouluissa, jossa on tyypillistä, että lähes kaikki opiskelun sujumisen kannalta välttämättömät toimet hoidetaan yhden tai useamman oppimisen hallintajärjestelmän tai muun virtuaalisen oppimisympäristön kautta. Jos nämä järjestelmät eivät ole kaikkien opiskelijoiden saavutettavissa seurauksena on eriarvoisuutta, jonka vuoksi niiden kehittäminen mahdollisimman saavutettaviksi ja olemassa olevien järjestelmien saavutettavuuden tarkastelu ja kehittäminen on tärkeää. Tässä kirjallisuuskatsauksena toteutetussa kandidaatintutkielmassa tarkastellaan yleisimpiä virtuaalisten oppimisympäristöjen käytössä tavattuja saavutettavuusongelmia korkeakouluopiskelun ja -opetuksen osalta. Tämän toteuttamiseksi tarkastellaan ensin saavutettavuuden konseptia ja käytännön aspekteja ja tutustutaan lyhyesti sekä perinteisiin että virtuaalisiin oppimisympäristöihin. Aineiston pohjalta tunnistettiin tyypillisimmiksi saavutettavuusongelmiksi virtuaalisissa oppimisympäristöissä oppimateriaalien tiedostomuodot, saavutettavien materiaalien huono saatavuus tai puute, tekstitysten tai tekstivastineiden puutteellisuus, epäolennaisen informaation määrä, ohjauksen ja tuen puute sekä navigointiominaisuuksien ongelmat. Samalla havaitaan, ettei aiheesta löydy juurikaan tuoretta tutkimusta. Tämän havainnon pohjalta todetaan vahva tarve ajantasaiselle uudelle tutkimukselle tällä hetkellä käytössä olevien verkko-oppimisen teknologioiden osalta. Näitä havaintoja voidaan hyödyntää niin koulutuksen ja sisällön tuottajien, verkko-oppimisen teknologioiden kehittäjien kuin korkea-asteen opiskelijoidenkin taholla.fi
dc.description.abstractWeb-built learning environments called virtual environments and their sub-type learning management systems have significant role especially in higher education where it is typical that almost all the actions important for a student and their studies are managed through one or more learning management system or other form of virtual learning environment. If these systems are not accessible for everyone people are easily put in unequal positions. Because of this developing these systems and environments as accessible, examining the already existing systems from the point of accessibility and improving their accessibility is crucial. In this Bachelor’s thesis written as literature review we take examine the most common challenges in accessibility in virtual environments in higher education. To achieve understanding on this subject we define the concept of accessibility and its practical aspects and explore briefly both traditional and learning environments along with their differences from one another. From the studied material we recognize file formats, lack or poor availability of accessible learning materials, lacks in subtitles and textual equivalents for non-textual elements, amount of irrelevant information, lack of support and supervision and navigational issues as the most common accessibility challenges in virtual learning environments. Simultaneously we discover that there is a lack of recent studies about the subject with hardly any information about accessibility of technologies currently used in e-learning. These findings can be useful for both developers, education providers and higher education students alike.en
dc.format.extent31
dc.language.isofi
dc.subject.othervirtuaaliset oppimisympäristöt
dc.subject.otheroppimisen hallintajärjestelmät
dc.titleVirtuaalisten oppimisympäristöjen saavutettavuuden haasteita korkeakoulukontekstissa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201805312937
dc.type.ontasotBachelor's thesisen
dc.type.ontasotKandidaatintyöfi
dc.contributor.tiedekuntaInformaatioteknologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Information Technologyen
dc.contributor.laitosInformaatioteknologiafi
dc.contributor.laitosInformation Technologyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineTietojärjestelmätiedefi
dc.contributor.oppiaineInformation Systems Scienceen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi601
dc.subject.ysoverkko-oppiminen
dc.subject.ysooppimisalustat
dc.subject.ysoesteettömyys
dc.subject.ysosaavutettavuus
dc.subject.ysooppimisympäristö
dc.subject.ysovirtuaaliympäristö
dc.subject.ysoopetusteknologia
dc.subject.ysoverkkopedagogiikka


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record