Show simple item record

dc.contributor.advisorKiili, Johanna
dc.contributor.authorSennanen, Heini
dc.contributor.authorTarenius, Anu-Riikka
dc.date.accessioned2018-05-28T12:11:30Z
dc.date.available2018-05-28T12:11:30Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/58177
dc.description.abstractKotiin palaamisen vaiheen työskentely perhehoitajien ja sosiaalityöntekijöiden kuvaamana Sennanen Heini Tarenius Anu-Riikka Sosiaalityön maisteriohjelma Pro gradu-tutkielma Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos Jyväskylän yliopisto Ohjaaja: Johanna Kiili Kevät 2018 Sivumäärä 113 sivua + liitteet 4 sivua Tutkimus käsittelee lastensuojelun sijaishuoltoa perhehoidon kentällä. Tutkimus koskee huostaan otetun lapsen kotiin palaamisen vaihetta tilanteessa, jossa kotiin paluu tapahtuu muutoin kuin täysi-ikäistymisen kautta. Tutkimuksen tarkoituksena on tarkastella, miten sosiaalityöntekijät ja perhehoitajat kuvaavat lapsen kotiin palaamista koskevaa harkintaa harkintavallan ja riittävän hyvän käsitteiden kautta. Tutkimuksemme viitekehys rakentuu sosiaalityön ammatillisen asiantuntijuuden ja siihen liittyvän harkintavallan kehykseen sekä riittävän hyvän määrittelyyn pääasiallisesti kiintymyssuhdeteoriaan peilaten. Tutkielma on laadullinen tutkimus, jossa aineistonkeruumenetelmänä on käytetty sosiaalityöntekijöiden ja perhehoitajien teemahaastatteluja. Haastattelimme tutkimukseen sosiaalityöntekijöitä ja perhehoitajia, sillä olemme kiinnostuneita heidän henkilökohtaisista kokemuksistaan liittyen lapsen kotiin palaamisen vaiheeseen. Aineisto koostuu 17:sta haastattelusta. Aineiston analysointimenetelmänä on käytetty sisällönanalyysiä. Tutkimuksen tulokset jaottelemme tutkimuskysymysten mukaisesti harkintavallan ja riittävän hyvän luokkiin. Harkintavaltaa analysoimme tuloksissa harkintavallan kolmijaon mukaisesti sääntöihin, arvoihin ja työtehtäviin liittyvänä harkintavaltana. Riittävän hyvän analysointi jakautuu kiintymyssuhteen ja lapsen ihmissuhteiden jatkuvuuden luokkiin. Yhtenä tutkielman päätuloksena voidaan todeta harkinnan tarkoittavan sosiaalityöntekijän tekemää pääasiallisesti biologisten vanhempien tilanteeseen ja kuntoutumiseen liittyvää arviointityötä, jota sosiaalityöntekijä toteuttaa keräämällä tietoja. Tutkimuksemme toisena päätuloksena on se, ettei lapsen kotiin palaamisen vaiheeseen liittyvä harkinta välttämättä ole riittävää turvaamaan lapsen kasvuolosuhteita jatkuvuuden näkökulmasta. Lapsen arjen vakauden varmistamisen näkökulmasta jää epäily siitä, onko arviointi kokonaisuudessaan riittävä, kun ottaa huomioon esiin tulleet aikaan ja välimatkoihin liittyvät olosuhteet. Asiasanat: lastensuojelu, sijaishuolto, perhehoito, sosiaalityöntekijä, perhehoitaja, harkintavalta, riittävän hyväfi
dc.format.extent117
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.subject.otherriittävän hyvä
dc.titleHuostaanotetun lapsen kotiin palaaminen : kotiin palaamisen vaiheen työskentely perhehoitajien ja sosiaalityöntekijöiden kuvaamana
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201805282847
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosYhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Social Sciences and Philosophyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineSosiaalityöfi
dc.contributor.oppiaineSocial Worken
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi210
dc.subject.ysoharkintavalta
dc.subject.ysoperhehoitajat
dc.subject.ysosijaishuolto
dc.subject.ysoperhehoito
dc.subject.ysohuostaanotto
dc.subject.ysolapsen etu
dc.subject.ysolastensuojelu
dc.subject.ysolastensuojelulaki
dc.subject.ysososiaalityöntekijät
dc.format.contentfulltext
dc.rights.accessrightsTekijä ei ole antanut lupaa avoimeen julkaisuun, joten aineisto on luettavissa vain Jyväskylän yliopiston kirjaston arkistotyösemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/fi/tyoskentelytilat/laitteet-ja-tilat..fi
dc.rights.accessrightsThe author has not given permission to make the work publicly available electronically. Therefore the material can be read only at the archival workstation at Jyväskylä University Library (https://kirjasto.jyu.fi/en/workspaces/facilities).en
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record