Show simple item record

dc.contributor.advisorNärhi, Kati
dc.contributor.authorNiemelä, Emilia
dc.date.accessioned2018-05-28T11:44:39Z
dc.date.available2018-05-28T11:44:39Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/58171
dc.description.abstractTässä pro gradu -tutkielmassa perehdytään suomalaiseen sosiaalityön asiakkaista tehtyyn tutkimukseen. Tutkimuksen tarkoituksena on tuottaa tietoa siitä, miten sosiaalityön asiakkaita ja asiakasnäkökulmaa on hyödynnetty kotimaisessa sosiaalityön tutkimuksessa. Tutkimuksen tavoitteena on koota yhteen tätä tutkimusta systemaattisen kirjallisuuskatsauksen avulla. Tutkimuksen aineisto koostuu 17 suomenkielisistä, tieteellisissä lehdissä julkaistuista, vertaisarvioiduista artikkeleista. Jokainen näistä artikkeleista pohjautuu empiiriseen tutkimukseen, jossa sosiaalityön asiakkaat ovat olleet mukana. Aineistoa on analysoitu kahdessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa on tehty yhteenveto kaikista systemaattiseen kirjallisuuskatsaukseen sisällytetyistä tutkimuksista. Toisessa vaiheessa tutkimusaineisto on jaettu kahteen teemaan, joista molemmista on kerätty artikkeleita yhdistäviä tuloksia. Ensimmäinen teema käsittelee sosiaalityön asiakkaita koskevaa tutkimusta osana käytäntöjen ja vuorovaikutuksen tutkimusta. Sen tuloksissa korostuvat dialogisuus, tasavertaisuus, erilaisten näkökulmien ja asiantuntijuuksien kunnioittaminen sekä luottamus. Toisessa teemassa sosiaalityön asiakkaat on otettu osaksi palvelujärjestelmän tutkimusta. Siihen liittyvät tutkimustulokset koskevat erityisesti palvelujärjestelmän asiakaslähtöistä kehittämistä, palveluiden tehokkuutta ja vaikuttavuutta sekä tuovat esille tietoa palvelujen käyttäjistä ja heidän tarpeistaan. Tutkimustulosten mukaan sosiaalityön asiakkaisiin liittyvä tutkimus nojaa kvalitatiivisen tutkimusperinteen mukaisesti suhteellisen pieniin aineistoihin ja sen myötä harvojen asiakkaiden ja työntekijöiden kokemuksien ja näkemyksien varaan. Lisäksi se on keskittynyt tiettyjen asiakasryhmien ja erityisesti aikuissosiaalityön asiakkaiden tutkimukseen. Tämän vuoksi siitä puuttuu tietynlainen vaikuttavuus, joka olisi mahdollista saada aikaan laajemmilla aineistoilla ja tutkimalla systemaattisesti sosiaalityön kaikkia asiakassegmenttejä. Asiakkaiden tulisi olla sosiaalityön tutkimuksen keskiössä, sillä hyvin toimiva sosiaalityö alkaa asiakkaasta ja asiakkaan tarpeista. Sosiaalityön tutkimusta tulisikin entistä enemmän painottaa asiakasnäkökulmasta tehtyyn tutkimukseen.fi
dc.format.extent63
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.titleAsiakkaat osana suomalaista sosiaalityön tutkimusta: systemaattinen kirjallisuuskatsaus
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201805282841
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosYhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Social Sciences and Philosophyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineSosiaalityöfi
dc.contributor.oppiaineSocial Worken
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi210
dc.subject.ysopalvelujärjestelmät
dc.subject.ysovuorovaikutus
dc.subject.ysoasiakkaat
dc.subject.ysososiaalityö
dc.subject.ysososiaalitutkimus
dc.subject.ysoasiakaslähtöisyys
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record