Show simple item record

dc.contributor.authorPyörälä, Virpi
dc.contributor.authorSavola, Katri
dc.date.accessioned2018-05-28T07:14:23Z
dc.date.available2018-05-28T07:14:23Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/58146
dc.description.abstractTässä tutkimuksessa olimme kiinnostuneista siitä, kuinka tutkittavat kuvasivat kokemuksiaan eettisesti haastavista ohjaustilanteista ja millä tavoin he hahmottivat eettistä toimintaansa näissä tilanteissa. Tarkoituksemme oli selvittää ohjaustyötä tekevien pohdintoja eettisyydestä ja tuoda näkyväksi toimintatapoja, jotka edistävät tai estävät eettisesti haastavissa ohjaustilanteissa toimimista. Käsillä oleva pro gradu -tutkielma on laadullinen, fenomenologinen ja avoimeen teemahaastatteluun perustuva tutkimus. Fenomenologia mahdollistaa keskittymisen haastateltavien omiin kokemuksiin, elämysmaailmaan ja heidän tuottamiin määritelmiin tutkittavasta ilmiöstä. Keskeistä olivat haastateltavien kuvaukset kokemuksistaan eettisesti haastavien ohjaustilanteiden eteenpäin viemistä edistävistä ja estävistä toimintavoista. Haastatellut olivat ihmisiä, joilla oli omakohtaista kokemusta tutkittavasta ilmiöstä. Haastattelut toteutettiin haastateltavien itse määrittelemässä ympäristössä, heidän työpaikoillaan. Eettisesti haastavissa ohjaustilanteissa toimimista edisti tämän tutkimuksen mukaan ohjaustyön perustan selvittäminen itselle, opiskelijan yksilöllisyyden kunnioittaminen, työyhteisön ja kollegoiden tuki ja oman arvopohjan tunnistaminen. Ohjattavaan liittyvät pulmat, etenkin mielenterveyden ja elämänhallinnan haasteiden näkyminen, estivät eettisesti haastavien ohjaustilanteiden eteenpäin viemistä. Ohjauskoulutuksen sisällön merkitys ohjaajan työn selkärankana näyttäytyi erittäin merkitsevänä kokonaisuutena ohjaajan oman arvopohjan, inhimillisyyden ja moraalisten valintojen tunnistamisen perustana. Empatiakyky auttoi ohjaajaa ymmärtämään tunnetasolla ohjattavan maailmaa ja pääsemään aidosti ohjattavan sanoman taakse – tunnetasolle.fi
dc.format.extent101
dc.language.isofi
dc.subject.otherhaastava ohjaustilanne
dc.titleKokemuksia eettisesti haastavista ohjaustilanteista kansanopistojen ohjaajien kertomana
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201805282813
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineKasvatustiedefi
dc.contributor.oppiaineEducationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi102
dc.subject.ysoohjaus (neuvominen)
dc.subject.ysokokemukset
dc.subject.ysokansanopistot
dc.subject.ysofenomenologia
dc.subject.ysoeettisyys


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record