Show simple item record

dc.contributor.advisorTuunanen, Tuure
dc.contributor.authorArvio, Joni
dc.date.accessioned2018-05-14T19:47:47Z
dc.date.available2018-05-14T19:47:47Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/57969
dc.description.abstractÄlypuhelimet ovat viimeisempien vuosien aikana yleistyneet hurjaa vauhtia, jolloin niistä on myös tullut oleellinen osa jokapäiväistä elämäämme. Tällöin yhä useampi kuluttaja ei enää omaksu älypuhelinta uutena teknologisena innovaationa, mutta sen sijaan kuluttajat vaihtavat vanhan älypuhelimensa uuteen. Tästä huolimatta vaihtokäyttäytymisen tutkimus älypuhelimien tapauksessa on varsin vähäistä. Aikaisemmat tutkimukset niin teknologian omaksumisen ja hyväksymisen kuten myös vaihtokäyttäytymisen saralla ovat pääosin keskittyneet edistäviin ja mahdollistaviin tekijöihin. Vaihtoa edistävien ja mahdollistavien tekijöiden lisäksi estävät tekijät on huomioitava, jotta voimme ymmärtää vaihtokäyttäytymistä kokonaisvaltaisesti. Täten tämän tutkielman tavoitteena oli selvittää kuluttajan vaihtokäyttäytymistä estäviä tekijöitä älypuhelinekosysteemissä. Aihetta lähestyttiin tarkastelemalla aikaisempaa relevanttia kirjallisuutta, jonka päätteeksi kirjallisuuskatsauksen avulla löydettiin vaihtokäyttäytymistä estäviä tekijöitä, joiden pohjalta rakennettiin haastattelurunko. Tutkimuksen aineisto kerättiin teemahaastatteluita (n=10) tehden, joten tutkimus on luonteeltaan laadullinen. Tutkimusaineisto analysoitiin teemoittelua hyödyntäen. Tutkimustuloksena esille nousee aikaisemmissa tutkimuksissa löydettyjä tekijöitä, mutta tutkimuksessa löydettiin myös estäviä tekijöitä, joita ei ole käsitelty aikaisemmissa älypuhelinekosysteemissä tapahtuvan vaihtokäyttäytymisen tutkimuksissa. Tutkielman voidaan todeta vahvistavan ja lisäävän tietoutta kuluttajien vaihtokäyttäytymisestä älypuhelinekosysteemissä, joten tutkimustuloksista voidaan nähdä olevan hyötyä niin liiketoiminnan kuin myös tieteen saralla.fi
dc.description.abstractThe use of smartphones has become widespread over the past few years. These mobile devices have become an integral part of our everyday lives. Hence, nowadays instead of adopting smartphones as new technological innovations, most of the consumers are switching from an old smartphone to a new one. Regardless, academic research on smartphone switching is relatively scarce. Prior studies in the area of technology adoption and acceptance, as well as in technology switching, have mainly focused on facilitating and enabling factors. In addition to factors that promote switching, inhibiting factors need to be considered in order to comprehensively understand consumer switching behavior in any given market environment. Therefore, the aim of this thesis was to examine inhibiting factors of consumer switching behavior in the smartphone ecosystem. After reviewing earlier relevant studies and theories, a semi-structured interview guide was composed based on the information gathered from the literature review. Individual interviews (n=10) were carried out and the data was analyzed through thematic analysis. The results of the study support earlier findings, but also inhibiting factors that have not been reported by previous studies in the context of consumer switching behavior in the smartphone ecosystem are revealed. It can be stated that this study supports and extends our current understanding of consumer switching behavior in the smartphone ecosystem. Thus, the findings have both theoretical and practical value.en
dc.format.extent116
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otherälypuhelin
dc.subject.otherälypuhelinekosysteemi
dc.subject.othervaihtokäyttäytyminen
dc.subject.otherestäjä
dc.subject.othereste
dc.titleKuluttajan vaihtokäyttäytymistä estävät tekijät älypuhelinekosysteemissä
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201805142589
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaInformaatioteknologian tiedekuntafi
dc.contributor.laitosInformaatioteknologiafi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineTietojärjestelmätiede
dc.date.updated2018-05-14T19:47:48Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi206


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record