Show simple item record

dc.contributor.advisorMustola, Marleena.
dc.contributor.authorHämäläinen, Anna-Maria
dc.date.accessioned2018-04-11T20:09:08Z
dc.date.available2018-04-11T20:09:08Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/57563
dc.description.abstractTämän tutkielman tavoitteena oli selvittää esikouluikäisten odotuksia alkuopetukseen siirtymisestä kertomuksin ja kuvin. Aikaisempaa tutkimusta siirtymävaiheesta esi- ja alkuopetuksen välillä löytyy paljon, mutta lasten näkökulma on jäänyt vähemmälle tarkastelulle ja siksi toteutin tutkimuksen tästä näkökulmasta. Koulusiirtymää tarkasteltiin tutkimuksen teoreettisessa viitekehyksessä Bronfrenbrennerin (1979) ekologisen teorian ja ohjaavien asiakirjojen näkökulmista. Molemmissa näkökulmissa korostetaan vuorovaikutuksen ja yhteistyön merkitystä lapseen vaikuttavien toimintaympäristöjen välillä. Esimerkiksi esi- ja perusopetussuunnitelman tarkoituksena on yhdenmukaisuudellaan edistää lapsen siirtymävaiheen sujuvuutta, koulun toimintakulttuuriin kiinnittymistä ja oppimisen jatkumoa. Tutkimukseen osallistui seitsemän esikouluikäistä lasta yhdestä Jyväskylän kaupungin päiväkodista. Tutkimus toteutettiin siten, että lapsia pyydettiin piirtämään kuva alkuopetukseen siirtymisestä eli ensimmäisestä koulupäivästä. Tämän jälkeen lapset itse sanoittivat omat piirustuksensa sekä niissä ilmenneet tuntemukset, ajatukset ja odotukset. Saatu aineisto analysoitiin laadullista aineistolähtöistä sisällönanalyysiä käyttäen. Lasten odotukset siirtymävaiheesta koskivat lasten ystäväverkostoa, uutta opettajaa, ilmapiiriä, sääntöjä ja rajoja, päivästruktuuria sekä oppimista ja kouluympäristöä. Saatujen tulosten pohjalta lasten vertaissuhteet ja erityisesti tutut kaverit nousivat keskiöön. Lapsen kasvuympäristö muuttuu siirtymässä esikoulun leikki- ja oppimisympäristöstä koulun opettajajohtoiseksi, yksilötyöskentelyä korostavaksi oppimis- ja opetusympäristöksi, mikä näkyi lasten piirustuksissa ja narratiiveissa perinteisenä käsityksenä kouluympäristöstä opettajajohtoisine luokkahuoneineen. Tähän tutkimukseen osallistuneista lapsista suurimmalla osalla oli myönteinen kuva koulusiirtymästä ja he odottivat koulunaloittamista innolla.fi
dc.format.extent37
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otherSiirtymävaihe
dc.subject.otheresikoulu
dc.subject.otherperuskoulu
dc.subject.otherlasten odotukset
dc.subject.otherpiirustukset
dc.subject.othernarratiivit
dc.subject.otherensimmäinen koulupäivä
dc.titleEsikouluikäisten odotukset alkuopetukseen siirtymisestä kertomuksin ja kuvin
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201804112040
dc.type.ontasotKandidaatintutkielmafi
dc.type.ontasotBachelor's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineVarhaiskasvatus
dc.date.updated2018-04-11T20:09:08Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record