Show simple item record

dc.contributor.advisorTarkka, Ina
dc.contributor.advisorKujala, Urho
dc.contributor.authorKarppinen, Jari
dc.date.accessioned2018-04-03T18:09:40Z
dc.date.available2018-04-03T18:09:40Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1864238
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/57472
dc.description.abstractIdenttisten kaksosmiesten maksimaalinen rasvanhapetuskyky liikunnan aikana : fyysisen aktiivisuuden vaikutus ja yhteys insuliiniherkkyyteen. Maksimaalinen rasvanhapetuskyky (MFO) liikunnan aikana vaihtelee yksilöiden välillä. Perimän on ajateltu selittävän suuren osan havaitusta vaihtelusta, tosin tutkimusnäyttö tästä puuttuu. Tutkimuksissa fyysisen aktiivisuuden on havaittu vaikuttavan rasvanhapetuskykyyn ja rasvanhapetuskyvyn on havaittu olevan yhteydessä aineenvaihdunnalliseen terveyteen. Tämän tutkimuksen tavoitteena olikin kartoittaa rasvanhapetuskyvyn yhteyksiä perimään, fyysiseen aktiivisuuteen ja insuliiniherkkyyteen. Tutkimukseen rekrytoitiin 23 identtistä mieskaksosparia suomalaisesta kaksoskohortista. Kaksosista 41 osallistui portaittaiseen kuormitustestiin, jossa MFO määritettiin hengityskaasuanalyysin perusteella. Vapaa-ajan liikunta-aktiivisuus (LTPA) määritettiin liikuntahaastattelujen ja Baecken kyselylomakkeen avulla. Kehonkoostumus arvioitiin DXAmittauksella. Insuliiniherkkyys (Matsuda indeksi) määritettiin sokerirasituskokeen avulla ja tuloksista laskettiin AUC-arvot plasman insuliini- ja glukoosikonsentraatioille. Yhteensä 19 kaksosparin molemmat kaksoset osallistuivat kuormitustestiin ja näistä 9 parin todettiin eroavan merkitsevästi toisistaan viimeisen kolmen vuoden vapaa-ajanliikunnan suhteen. MFO korreloi voimakkaasti kaikkien (r=0,72, p<0,001) ja LTPA:n suhteen eroavien (r=0,78, p=0,014) parien kaksosten välillä. MFO korreloi viimeisen 12 kuukauden LTPA:n (r=0,26, p=0,035) ja Baecken kyselyn tuloksen kanssa (r=0,40, p=0,023), mutta ei viimeisen kolmen vuoden LTPA:n kanssa. LTPA:n suhteen eroavien parien välillä ei havaittu kokonaisuudessaan eroa rasvanhapetuskyvyssä, tosin kolmen kaksosparin kaksosten välillä ero oli muita pareja suurempi. MFO korreloi insuliinin AUC-arvon (r=-0,42, p=0,015), mutta ei Matsuda indeksin kanssa. Tutkimuksen tulos tukee ajatusta, että perimä vaikuttaa suuresti rasvanhapetuskykyyn. Fyysinen aktiivisuus oli yhteydessä rasvanhapetuskykyyn, mutta syy-seuraussuhdetta ei pystytty osoittamaan. Tulokset tuovat esiin hypoteesin yksilöiden välisistä eroista siinä, miten fyysinen aktiivisuus vaikuttaa rasvanhapetuskykyyn. Lisätutkimusta tarvitaan rasvanhapetuskyvyn ja insuliiniherkkyyden välisestä yhteydestä, koska aiempien tutkimusten löytämää korrelaatiota ei tässä tutkimuksessa nähty. Rasvanhapetuskyky oli kuitenkin yhteydessä vähäisempään insuliinineritystarpeeseen sokerirasituskokeessa.fi
dc.description.abstractIndividuals exhibit varying maximal fat oxidation (MFO) capacities during exercise. Mostly, variability has been thought to emerge from genetic level, however, evidence of this is lacking. In previous studies, physical activity has been shown to influence MFO and MFO seems to associate with metabolic health. Thus, the purpose of this study was to investigate connections between MFO and genetic component, physical activity, and insulin sensitivity. A total of 23 monozygotic male twin pairs were recruited from a Finnish twin cohort. Of these pairs, 41 subjects (age 34.4 ± 1.4 years) participated in an incremental exercise test with gas exchange analysis to measure MFO. Leisure time physical activity (LTPA) level was determined with two separate interviews and Baecke questionnaire. Body composition was assessed with DEXA. Oral glucose tolerance test was used to measure insulin sensitivity (Matsuda index). Also, plasma glucose and insulin concentrations during the test were quantified with AUC values. Both co-twins from 19 pairs participated in the exercise test. Additionally, 9 of these pairs were determined long-term discordant for past 3-year LTPA. MFO showed high pairwise correlation in all twin pairs (r=0.72, p<0.001) and in the subset of twins long-term discordant for past 3-year LTPA (r=0.78, p=0.014). MFO correlated with past 12-month LTPA level (r=0.26, p=0.035) and Baecke questionnaire result (r=0.40, p=0.023) but not with past 3-year LTPA level. Pairwise analysis in twins long-term discordant for LTPA did not show an effect of LTPA on MFO. However, in three twin pairs intrapair difference in MFO was relatively higher. MFO correlated (r=-0.42, p=0.015) with AUC of insulin but not with Matsuda index. Results support the thought that MFO capacity is largely dictated by genetic factors. MFO associates with physical activity level, however, causal relationship could not be fully proven. Results suggest that responses in MFO to changes in physical activity may vary. Link between MFO and insulin sensitivity warrants further research, as association previously found by others could not be confirmed in this study. However, results suggest that MFO could be associated with lower need for insulin secretion and thus, higher metabolic proficiency.en
dc.format.extent1 verkkoaineisto (61 sivua)
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoeng
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.othermetabolism
dc.subject.otherfat oxidation
dc.subject.otherphysical activity
dc.subject.otherinsulin sensitivity
dc.titleMaximal fat oxidation during exercise in monozygotic male twins : effect of physical activity and association with insulin sensitivity
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201804031904
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosLiikunta- ja terveystieteetfi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineLiikuntalääketiedefi
dc.contributor.oppiaineSport Medicineen
dc.date.updated2018-04-03T18:09:40Z
dc.rights.accesslevelrestrictedAccessfi
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi5042
dc.subject.ysoaineenvaihdunta
dc.subject.ysorasva-arvot
dc.subject.ysoinsuliiniresistenssi
dc.subject.ysofyysinen aktiivisuus
dc.subject.ysokaksostutkimus
dc.subject.ysoperimä
dc.format.contentfulltext
dc.rights.accessrightsAineistoon pääsyä on rajoitettu tekijänoikeussyistä. Aineisto on luettavissa Jyväskylän yliopiston kirjaston arkistotyöasemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/fi/tyoskentelytilat/laitteet-ja-tilat.fi
dc.rights.accessrightsThis material has a restricted access due to copyright reasons. It can be read at the workstation at Jyväskylä University Library reserved for the use of archival materials: https://kirjasto.jyu.fi/en/workspaces/facilities.en
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record