Show simple item record

dc.contributor.advisorPirhonen, Antti.
dc.contributor.advisorPoikkeus, Anna-Maija.
dc.contributor.advisorLerkkanen, Marja-Kristiina.
dc.contributor.authorHottinen-Puukko, Heli
dc.date.accessioned2018-03-25T18:51:02Z
dc.date.available2018-03-25T18:51:02Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1862705
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/57410
dc.description.abstractHottinen-Puukko, Heli. 2018. Kolmasluokkalaisten käsityksiä ja kokemuksia sähköisestä pelillisestä oppimateriaalista. Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma. Jyväskylän yliopisto. Opettajankoulutuslaitos. Tutkielman tarkoituksena oli selvittää oppilaiden käsityksiä ja kokemuksia sähköisestä pelillisestä oppimateriaalista sekä pelillisyyden mahdollisesti mukanaan tuomasta lisämotivaatiosta oppimiseen. Tutkimukseen osallistui 14 kolmannen luokan oppilasta, joita havainnoitiin pelillisen oppimateriaalin käyttötilanteessa sekä haastateltiin. Oppilaat olivat kahdesta eri koulusta Keski- ja Etelä-Suomesta. Aineiston analysoinnissa käytettiin sisällönanalyysiä. Tulosten mukaan oppilaat kokivat oppivansa sähköisen pelillisen oppimateriaalin avulla ainesisältöjä, joiden tehtäviä he tekivät. Sähköinen pelillinen oppimateriaali toimi oppilaiden kokemuksen mukaan erityisesti asioiden kertaamisessa ja opitun asian syventämisessä, kun aihetta oli jo käsitelty tunnilla. Oppimateriaalin käyttö tietoteknisillä laitteilla koettiin pääosin helpoksi ja toimivaksi ja tasoltaan sopivaksi. Mahdollisuus muokata omaa pelihahmoa ja valita tehtäviä tuottivat autonomian tunnetta ja sitä kautta lisäsivät motivaatiota. Pisteiden kerääminen ja hyödyntäminen pelissä koettiin innostavana. Mitä enemmän oppimispeliä oli pelattu ja pisteitä hankittu, sitä kyvykkäämmiksi oppilaat mielsivät itsensä sähköisen pelillisen oppimateriaalin käyttäjinä. Oppilaat saivat työskennellä tutkimuksen aikana parin vieressä, mikä tuki havaintojen ja haastattelujen mukaan sosiaalista yhteenkuuluvuutta ja vuoro-vaikutteista kohtaamista. Sähköisen pelillisen oppimateriaalin käyttö liittyy myös niin kutsutun uuden lukutaidon oppimiseen, jossa kielen lisäksi kuvat, graafiset esitykset, diagrammit ja visuaaliset symbolit ovat tärkeitä kommunikaation välineitä.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (84 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otherSähköinen pelillinen oppimateriaali
dc.subject.otherdigitalisaatio (e-learning)
dc.subject.otheralakoulun oppilaat.
dc.titleKolmasluokkalaisten käsityksiä ja kokemuksia sähköisestä pelillisestä oppimateriaalista
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201803251828
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosOpettajankoulutuslaitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Teacher Educationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.date.updated2018-03-25T18:51:02Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysooppimateriaali
dc.subject.ysoverkko-oppiminen
dc.subject.ysodigitalisaatio
dc.subject.ysoalakoulu
dc.subject.ysooppilaat


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record