Show simple item record

dc.contributor.advisorKuronen, Marjo
dc.contributor.advisorItäpuisto, Maritta
dc.contributor.authorKähkönen, Niina
dc.date.accessioned2018-03-22T16:13:59Z
dc.date.available2018-03-22T16:13:59Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1862580
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/57393
dc.description.abstractTIIVISTELMÄ KEHITYSVAMMAISTEN OSALLISUUS ASUMISRATKAISUISSA LÄHEISTEN KUVAAMANA Niina Kähkönen Sosiaalityö Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos Pro gradu -tutkielma Jyväskylän yliopisto Ohjaajat: Professori Marjo Kuronen ja yliopistonlehtori Maritta Itäpuisto Kevät 2018 Sivumäärä: 74 sivua, 3 liitettä Liitteet 3 Tämä kvalitatiivinen tutkimus kuvaa läheisten käsityksiä kehitysvammaisten osallisuuden toteutumisesta asumisratkaisuihin liittyvässä päätöksenteossa. Tutkimus on toteutettu laadullisin menetelmin ja tutkimusmetodina on ollut teemahaastattelu. Tutkimusaineisto koostuu kahdeksan kehitysvammaisen henkilön vanhemman ryhmähaastattelusta. Haastattelu toteutettiin syksyllä 2017. Aineisto analysoitiin teemoittelemalla. Tutkimukseni osoitti, että kehitysvammaisten vaikuttamisenmahdollisuudet ja sitä kautta osallisuuden taso vaihtelee, mihin vaikuttaa yksilön yksilöllinen toimintakyky ja saamansa tuki. Tutkimuksen mukaan kehitysvammaiset henkilöt tarvitsevat myös konkretiaa valintojensa tueksi. Eniten konkretiaa tutkimuksen mukaan tuottavat erilaiset asumiskokeilut. Tutkimuksen mukaan palveluiden suunnitteluihin liittyvät nykyiset toimintakäytännöt näyttäisivät tukevan kehitysvammaisten vaikuttamisenmahdollisuuksia, mikä näkyy kehitysvammaisten henkilöiden huomioimisena palvelujen suunnittelussa ja päätöksenteossa. Kehitysvammaisten henkilöiden mielipiteiden ja näkemysten selvittely kuuluu asumisen suunnitteluun, ja ne pyritään huomioimaan asumisratkaisuissa. Yhteiskunnan rakenteelliset esteet sen sijaan rajoittavat vaikuttamisenmahdollisuuksia. Suurimmaksi rakenteelliseksi esteeksi nähtiin asumisvaihtoehtojen puute, mikä estää kehitysvammaisten aitoa valinnanmahdollisuutta. Osallisuuden tukemisessa koettiin oleellisena tuen antaminen päätöksenteossa, ja ympäristön myönteinen asennoituminen kehitysvammaisen oman toimijuuden vahvistumiseen. Tukemisen taustalla on selkeästi ihmisoikeuksiin liittyvät arvot, kuten oikeudenmukaisuus, yhdenvertaisuus ja itsemääräämisoikeus. Avainkäsitteet: kehitysvammaisuus, ihmisoikeudet, vaikuttaminen, osallisuus.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (81 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otherKehitysvammaisuus
dc.subject.otherihmisoikeudet
dc.subject.othervaikuttaminen
dc.subject.otherosallisuus
dc.titleKehitysvammaisten osallisuus asumisratkaisuissa läheisten kuvaamana
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201803221814
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosYhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Social Sciences and Philosophyen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineSosiaalityöfi
dc.contributor.oppiaineSocial Worken
dc.subject.methodHaastattelututkimus
dc.date.updated2018-03-22T16:13:59Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi210
dc.subject.ysokehitysvammaisuus
dc.subject.ysoasuminen
dc.subject.ysoihmisoikeudet
dc.subject.ysovaikuttaminen
dc.subject.ysoosallisuus


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record