Show simple item record

dc.contributor.advisorKasila, Kirsti
dc.contributor.authorFlinck, Jenna
dc.date.accessioned2018-02-23T15:14:48Z
dc.date.available2018-02-23T15:14:48Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1858370
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/57170
dc.description.abstractKesäkumikampanja on kondominjako-ohjelma, joka järjestettiin jo 22. kerran vuonna 2017. Sen järjestäjinä toimivat Suomen Punainen Risti (SPR), YleX, Väestöliitto, Syöpäjärjestöt ja Sotilaskotiliitto. Kampanjan tarkoituksena on nuorten ja nuorten aikuisten seksuaaliterveyden edistäminen. Kampanjan uusin laajennettu tuote on festivaalien Seksikiskat. Seksikiskalla on mahdollista suorittaa toiminnallinen Kondomiajokortti ja seksuaaliterveysosaamista mittaava Naimamaisteri-tutkinto. Tässä pro gradu -työssä tarkoituksena oli tutkia Seksikiskalle osallistuneiden nuorten kondomin käyttöä ja siihen liittyviä tekijöitä, heidän aikomuksiaan käyttää kondomia, miten he näkivät Seksikiskan, mikä oli Kesäkumikampanjan tunnettuus heidän keskuudessaan ja millaiseksi he arvioivat Kesäkumikampanjan. Tutkimus toteutettiin Seksikiskoilla tehtynä nuorille suunnattuna kyselytutkimuksena neljällä festivaalilla. Työn toimeksiantaja oli SPR. Tutkimus tehtiin sosiaalisen markkinoinnin viitekehyksessä. Kyselyyn saatiin 439 vastausta 12–28-vuotiailta nuorilta, joista 71 % oli naisia. 49 % nuorista ilmoitti käyttäneensä kondomia edellisellä seksikerralla. Yleisimmin ilmoitetut syyt kondomin käyttämättä jättämiselle olivat toisen ehkäisymenetelmän käyttäminen (72 %) ja vakituinen suhde (63 %). Yleisimmin ilmoitetut syyt niillä, jotka eivät maininneet kumpaakaan edellisistä syistä olivat kondomin saatavuuden puute (13 %) ja alkoholin vaikutuksen alaisena oleminen (11 %). 94 % nuorista, jotka ilmoittivat käyttäneensä kondomia edellisellä seksikerralla, aikoivat käyttää sitä myös seuraavalla seksikerralla. Lisäksi jopa 40 % nuorista, jotka ilmoittivat, etteivät käyttäneet kondomia edellisellä kerralla, aikoivat käyttää sitä seuraavalla kerralla. 83 % nuorista arvioi Seksikiskan erittäin tai melko hyödylliseksi ja 27 % nuorista oppi uutta Seksikiskan toiminnoista. Seksikiskan nykyiseen toimintaan oltiin tyytyväisiä. 89 % Seksikiskalla vierailleista nuorista tunsi vähintään yhden kampanjan osa-alueen. Kampanja tunnettiin useimmiten Vilma Alinan, Nelli Matulan, Sini Yaseminin ja Ida Paulin Tyynysotaa-kesäkumibiisistä (75 %). 93 % vastaajista piti Kesäkumikampanjaa hyvänä. Kondomin käytölle osoitettiin markkinapotentiaalia ja halukkuutta. Nuorten kondomin käyttöä voisi mahdollisesti lisätä parantamalla kondomien saatavuutta ja vähentämällä nuorten alkoholin käyttöä. Seksikiskan toimintaa kannattaa jatkaa, eikä sen toimintaan tarvitse tehdä merkittäviä muutoksia. Keskeisin jatkotutkimusaihe tälle tutkimukselle on Kesäkumikampanjan laajempi tulosarviointi, joka kohdistuu kampanjan koko kohderyhmään.fi
dc.description.abstractThe Summer Rubber Campaign, a condom distribution program organized by the Finnish Red Cross, YleX, the Family Federation of Finland, the Cancer Society of Finland and the Soldiers’ Home Association, was arranged for the 22th time in 2017. The purpose of the campaign is to enhance sexual health among the youth and young adults. The latest augmented product of the campaign is the Sex Kiosk taking place at music festivals. In the Sex Kiosk it is possible to accomplish a practical Condom Driver's License and a Sex Master's Degree measuring sexual health knowledge. The purpose of this master’s thesis was to study condom use and related factors of youth who participated in the Sex Kiosks, their condom use intentions, how they viewed Sex Kiosks, what was conspicuousness of the Summer Rubber Campaign among them and how they evaluated the Summer Rubber Campaign. The study was executed as a survey among the youth visiting Sex Kiosks at four Finnish music festivals. Thesis was requested by the Finnish Red Cross. The study was based on the framework of social marketing. During the survey period, total 439 answers from age group between 12 and 28 years, was received. 71% of respondents were women. 49% of the participants stated having used condom the previous time they had had sex. Most common reasons for not using a condom were using another birth control method (72%) and being in a steady relationship (63%). Most common reasons for those who did not mention either of these reasons were condom not being available (13%) and being under the influence of alcohol (11%). 94% of participants using condom during their previous time of having sex were planning on using it also during next time. Furthermore, up to 40% of those participants not using condom during their previous time were planning on using it during next time. 83% of the participants evaluated Sex Kiosks either very or quite beneficial and 27% of respondents stated learning something new at Sex Kiosk. Participants were satisfied with current activities at Sex Kiosks. 89% recognizing at least one part of the Summer Rubber Campaign. The campaign was most frequently recognized from Tyynysotaa Summer Rubber Song by Vilma Alina, Nelli Matula, Sini Yasemin and Ida Paul (75%). 93% of respondents evaluated the Summer Rubber Campaign as good. Market opportunity and willingness were identified for condom use. Condom use among the youth could potentially be increased by improving condom availability and decreasing youth alcohol consumption. Sex Kiosk operation should be continued, and no significant changes to the activities are needed. Most important suggestion for further studies is a wider outcome evaluation of the Summer Rubber Campaign focusing on the campaign’s whole target group.en
dc.format.extent1 verkkoaineisto (77 sivua)
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.othernuoret
dc.subject.otherseksuaaliterveys
dc.subject.otherkondomin käyttö
dc.subject.othersosiaalinen markkinointi
dc.titleNuorten kondomin käytön edistäminen : Kesäkumikampanjan ja festivaalien Seksikiskojen tulosarviointi
dc.title.alternativeKesäkumikampanjan ja festivaalien Seksikiskojen tulosarviointi
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201802231585
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosLiikunta- ja terveystieteetfi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineTerveyskasvatusfi
dc.contributor.oppiaineHealth Educationen
dc.date.updated2018-02-23T15:14:48Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi50411
dc.subject.ysonuoret
dc.subject.ysoseksuaalinen käyttäytyminen
dc.subject.ysoehkäisy
dc.subject.ysosukupuolitaudit
dc.subject.ysoseksuaaliterveys
dc.subject.ysokondomit
dc.subject.ysososiaalinen markkinointi
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record