Show simple item record

dc.contributor.advisorPulkkinen, Mirja
dc.contributor.advisorTikkanen, Raimo
dc.contributor.authorPulli, Kirsi-Marja
dc.date.accessioned2018-02-12T11:01:17Z
dc.date.available2018-02-12T11:01:17Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1857615
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/57053
dc.description.abstractPro gradu -tutkielman tavoitteena on kehittää organisaation tiedolla johtamista. Tiedolla johtaminen on toimintatapa organisaation tiedon hyödyntämiseen päätöksenteossa. Tiedon avulla pyritään nopeampaan ja perustellumpaan päätöksentekoon. Kirjallisuuskatsauksessa tutkitaan, miten organisaation tieto on määritelty kirjallisuudessa. Tutkimuksen kannalta on tärkeää ymmärtää, että organisaation tieto on moninaista ja kompleksista, tiedolla on erilaisia muotoja ja sitä voidaan tarkastella monista eri näkökulmista. Organisaation tiedolla voidaan auttaa päätöksentekoa ja johtamista. Teoriaosuudessa tutkitaan, miten tiedolla johtaminen on määritelty kirjallisuudessa ja mitä tiedolla johtamisen haasteita kirjallisuudesta löytyy sekä perehdytään tiedolla johtamiseen olennaisesti liittyviin tiedonhallintaprosesseihin, uuden tiedon luomiseen ja organisaation tietovirtoihin. Lisäksi määritellään tilannekuva ja tilannetietoisuus kirjallisuuden avulla. Kirjallisuuskatsauksen lähdemateriaali haetaan Google Scholarin ja MPKK Doria-järjestelmän kautta hakusanoilla: tieto, tiedolla johtaminen, tietämyksen hallinta, tietovirrat, tilannetietoisuus ja tilannekuva. Kirjallisuuskatsauksessa käytetään myös kirjaston kirjoja, jotka liittyivät organisaation tietoon ja tiedonhallintaan. Tutkimuksen empiirinen osuus tehdään tapaustutkimuksena. Ensimmäisessä vaiheessa kartoitetaan kohdeorganisaation tiedolla johtamisen tarvittava tieto, tietovirrat ja tietojärjestelmät sekä tiedolla johtamiseen liittyvät ongelmat. Tiedolla johtamista tutkitaan kohdeorganisaatiossa esimiesten näkökulmasta ongelmalähtöisesti. Ongelmiksi muotoutuvat tiedon hajanaisuus ja paljous, tietojärjestelmien käytettävyys ja verkkolevyt sekä hiljaisen tiedon näkyväksi muuttaminen. Ongelmia tarkastellaan Michael H. Zackin (2001) tiedolla johtamisen ongelmien viitekehyksen kautta. Ratkaisuna esitetään tiedolla johtamisen työpöytänäkymää, johon tutkimuksen toisessa vaiheessa kartoitetaan tietotarpeita. Tuloksia peilataan Zackin (2001) ongelmaviitekehyksen lisäksi myös Endsleyn (1995) tilannetietoisuuden malliin osana päätöksentekoa. Tiedolla johtamisen työpöytänäkymän tiedolla ylläpidetään esimiesten tilannetietoutta ja muodostetaan esimiesten tarvitsema tilannekuva. Työpöytänäkymällä voidaan helpottaa ja nopeuttaa esimiesten päätöksentekoa ja saavuttaa parempi kokonaistilannekuvan hallinta eli kehitetään organisaation tiedolla johtamista.fi
dc.description.abstractThe purpose of the master's thesis is to develop organization’s decision support. Decision support is an approach to utilizing organization's knowledge in decision-making. The knowledge helps faster and more meaningful decision-making. The literature review explores how the organization knowledge is defined in the literature. It is important to understand that organization's knowledge is diverse and complex. There are different forms of knowledge and it can be viewed from many different perspectives. The organization's knowledge can help decision-making and managing. The literature review covers organization decision support and the challenges of it, also focuses on information management processes that are essentially related to decision support, the process of creating new knowledge and organizational knowledge flows. Situational awareness and situation picture are also defined. The source material of the literature review was applied via Google Scholar and Doria-system of MPKK at the keyword of the research: knowledge, decision support, knowledge management, knowledge flows, situational awareness and situation picture. Books dealing with the organization knowledge and knowledge management in the library are also used to. The empirical part of the research is done as a case study. The first phase of empirical research is studied the target organization’s knowledge, information systems, knowledge flows and the problems which related at decision support. Decision support is studied in the target organization’s supervisor´s point of view problem-based. The problems include fragmentation and amount of knowledge, the usability of information systems and network disk and the modification of silence knowledge. Problems are reviewed through Michael H. Zack's (2001) knowledge processing challenge framework. The solution is presented with the business intelligence platform, which is mapped to the knowledge needs during the second phase of the research. The results are mirrored in Zack´s (2001) problem framework and Endsley´s (1995) model of the situational awareness. The information of the business intelligence platform is maintained supervisors situational awareness and formed situation picture. The platform can facilitate and speed up decision-making by supervisors and achieve better situation picture, so it develop the organization's knowledge management.en
dc.format.extent1 verkkoaineisto (82 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.othertiedolla johtaminen
dc.titleTiedolla johtamisen kehittäminen : tapaustutkimus
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201802121471
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaInformaatioteknologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Information Technologyen
dc.contributor.laitosInformaatioteknologiafi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineTietojärjestelmätiedefi
dc.date.updated2018-02-12T11:01:17Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi601
dc.subject.ysotieto
dc.subject.ysotietämyksenhallinta
dc.subject.ysotietovirrat
dc.subject.ysotilannekuva


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record