Yhteisön kokoelmat

Uusimmat aineistot

 • Isyys lasten silmin 

  Hakkarainen, Raino (2021)
  Tutkimuksessani tarkastelun kohteena olivat esiopetusikäisten lasten näkemykset omista isistään ja isyydestä. Tavoitteenani oli selvittää yksittäisten lasten käsityksiä heidän omista isistään sekä isien ja lasten yhdessäolon ...
 • Pienryhmien konfliktit peruskoulun avoimissa oppimisympäristöissä 

  Bilund, Tittamari (2021)
  Tämän maisterintutkielman tavoitteena oli kuvata, miten konfliktit esiintyvät avoimissa oppimisympäristöissä työskentelevien pienryhmien vuorovaikutuksessa sekä ymmärtää, miten avoin oppimisympäristö näyttäytyy osana ...
 • Henkilöstön näkemyksiä organisaation tuesta kehittymiselle yhtiössä X 

  Vasara, Eveliina (2021)
  Tässä tutkielmassa tarkasteltiin organisaation tukea kehittymiselle henkilöstön näkökulmasta. Tavoitteena oli selvittää, millaisia näkemyksiä henkilöstöllä on organisaation tuesta osaamisen kehittämiselle ja urakehitykselle. ...
 • Kemian noviisiopettajien haasteet ja tuen lähteet 

  Leppänen, Antti (2021)
  Tutkielman kirjallisessa osassa käsitellään noviisiopettajuuden ilmiötä ja työhöntulovaiheen haasteellisuutta. Haasteiden lisäksi tutkielman kirjallisessa osassa käsitellään noviisiopettajien haasteisiin vastaavia ...
 • “I’m so ticked off that I’m moulting!” : analysing humour in Disney animations 

  Autio, Terhi (2021)
  Disney on yksi maailman suurimpia yhtiöitä, ja Disneyn animaatiot ovat useille ihmisille kallisarvoinen pala lapsuutta, johon palataan uudestaan ja uudestaan. Osa Disneyn vetovoimasta tulee sen monipuolisesta huumorista, ...

Näytä lisää