Show simple item record

dc.contributor.advisorKollanus, Sami
dc.contributor.authorTähtinen, Jenny
dc.date.accessioned2018-01-07T13:17:09Z
dc.date.available2018-01-07T13:17:09Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/56634
dc.description.abstractImpulssiostamisen ilmiötä on tutkittu kivijalkamyymälöiden kontekstissa jo 1950-luvulta lähtien. Teknologian kehitys on tuonut kuluttajien impulssiostokäyttäymiselle kokonaan uuden ulottuvuuden. Mobiililaitteiden ja etenkin älypuhelinten suosion jatkuva kasvu on tuonut mobiiliverkko-ostoympäristöt kuluttajien saataville ajasta ja paikasta riippumatta. Tässä tutkielmassa selvitetään kirjallisuuskatsauksen keinoin, millaisia vaikutuksia mobiililaitteilla on kuluttajien impulssiostokäyttäytymiseen ja mitkä tekijät mobiiliverkko-ostoympäristössä aiheuttavat impulsiivista ostokäyttäytymistä. Tutkielman tavoitteena on tuoda lukijalle käsitys impulssiostamisen määritelmästä, mobiiliverkkokaupan tyypeistä sekä impulssiostamisen ilmenemisestä ja siihen vaikuttavista tekijöistä mobiiliverkkokaupassa. Kirjallisuuskatsauksen perusteella todettiin, että mobiiliverkkokauppojen jatkuva saatavilla olo sekä niiden yhdistyminen sosiaalisten verkostopalveluiden kanssa altistavat käyttäjän impulssiostoille perinteistä kivijalkamyymälää helpommin. Mobiiliverkkokaupassa tapahtuvien impulssiostojen taustasyiksi on osoitettu muun muassa personoitu sisältö, suosittelujärjestelmät sekä helppokäyttöisyyden vaikutukset käyttäjän hedonistisiin tunnetiloihin.fi
dc.description.abstractImpulse buying as a phenomenon has been studied since 1950. Development of technology has brought whole new dimensions to the consumers’ impulse buying behavior. The growing popularity of mobile devices, especially smartphones, has brought mobile stores available for consumers regardless of the time or the place. In this bachelor’s thesis the effects of mobile devices to consumers’ buying behavior and the factors behind impulse buying behavior in mobile store are researched by means of a literature review. The thesis aims to present the definition of impulse buying, the different forms of mobile stores and how the mobile store affects consumers’ impulse buying behavior. Based on the literature review it can be stated that the constant availability of mobile shopping possibilities and their presence in social media platforms exposes consumers to impulse buying behavior more than a traditional brick and mortar store. The factors behind impulse purchases are, inter alia, the personalized content, recommendation systems and the effects of the ease of use to the hedonistic feelings of the user. Keywords: impulse buying, mobile store, m commerce, consumer behavioren
dc.format.extent27
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otherimpulssiostaminen
dc.subject.othermobiiliverkkokauppa
dc.subject.otherkuluttajakäyttäytyminen
dc.titleImpulssiostamiseen vaikuttavat tekijät mobiiliverkkokaupassa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201801071078
dc.type.ontasotKandidaatintutkielmafi
dc.type.ontasotBachelor's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaInformaatioteknologian tiedekuntafi
dc.contributor.laitosInformaatioteknologiafi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineTietojärjestelmätiedefi
dc.contributor.oppiaineInformation Systems Scienceen
dc.date.updated2018-01-07T13:17:09Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record