Show simple item record

dc.contributor.authorMäkeläinen, Terhi
dc.contributor.authorHusso, Marita
dc.contributor.authorMäntysaari, Mikko
dc.contributor.authorNotko, Marianne
dc.contributor.authorVirkki, Tuija
dc.date.accessioned2018-01-05T10:56:19Z
dc.date.available2018-01-05T10:56:19Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.citationMäkeläinen, T., Husso, M., Mäntysaari, M., Notko, M., & Virkki, T. (2012).<em> Tukitoimenpiteet lähisuhdeväkivaltaa kokeneille naisille.</em> Helsinki, Finland: Sosiaali- ja terveysministeriö. Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistiota, 2012:12. Retrieved from <a href="https://julkari.fi/handle/10024/112431">https://julkari.fi/handle/10024/112431</a>
dc.identifier.isbn978-952-00-3225-8
dc.identifier.otherTUTKAID_52534
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/56624
dc.description.abstractLähisuhdeväkivalta on yhä 2010-luvun Suomessa vakava sosiaalinen, taloudellinen ja inhimillinen ongelma. Yhteiskunnallisia toimenpiteitä lähisuhdeväkivaltaan puuttumiseksi ja auttamisjärjestelmien kehittämiseksi on toteutettu eri sektoreilla viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana runsaasti, mutta edelleenkin lähisuhdeväkivallan uhreille tarjottavista palveluista ja niiden alueellisesta jakautumisesta on vain hajanaista tietoa. Talvella 2012 Sosiaali- ja terveysministeriö antoi Jyväskylän yliopiston sosiaalityön yksikölle toimeksiannoksi toteuttaa selvitys lähisuhdeväkivallan uhreiksi joutuneille naisille tarjottavista palveluista. Selvitys toteutettiin internetpohjaisena kyselynä helmikuussa 2012. Kyselyyn vastasi 224 henkilöä yhteensä 150 kunnasta. Vastaukset edustavat varsin hyvin suomalaista kuntakenttää. Palveluja tarkasteltiin akuutteina kriisipalveluina ja pitkä- kestoisina palveluina. Suurimmat aukot palveluissa näyttäisivät olevan pitkäkestoisen tuen osalta tukihenkilöjärjestelmän ja vertaisryhmien järjestämisessä. Akuuttien palvelujen osalta turvakoteja on asukaslukuun ja suosituksiin nähden edelleen liian vähän. Myös kuntien tarjoamien kriisiasuntojen määrä vaikuttaa maakunnittaisen tarkastelun perusteella vähäiseltä. Lähisuhdeväkivaltaa kokeneille tarjottavien palvelujen saatavuudessa on merkittäviä alueellisia eroja. Erityisesti pienissä kunnissa palveluja on tarjolla hyvin vähän. Isommissa kunnissa ongelmana on puolestaan usein se, että kysyntää on paljon ja palveluihin pääsyä voi joutua odottamaan pitkään. Alueellisesti palvelut eivät ole jakautuneet tasaisesti, jolloin mahdollisuudet palvelujen käyttöön riippuvat voimakkaasti asuinpaikasta. Palveluverkoston koordinointi ja tiedonkulku eri toimijoiden välillä ovat väkivaltatyössä ja palvelujen kehittämisessä merkittäviä ongelmia. Useiden kuntien toimihenkilöillä ei ole tietoa oman kunnan tai seutukunnan alueella väkivallan uhreille tarjolla olevista palveluista.
dc.format.extent56
dc.language.isofin
dc.publisherSosiaali- ja terveysministeriö
dc.relation.ispartofseriesSosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistiota;2012:12
dc.relation.urihttps://julkari.fi/handle/10024/112431
dc.subject.otherAvopalvelu
dc.subject.otherlähisuhde
dc.subject.otherkuntien palvelut
dc.subject.othernaisiin kohdistuva väkivalta
dc.subject.otherperheväkivalta
dc.subject.othertukipalvelut
dc.titleTukitoimenpiteet lähisuhdeväkivaltaa kokeneille naisille
dc.typeworkingPaper
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201801051073
dc.contributor.laitosYhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Social Sciences and Philosophyen
dc.contributor.oppiaineSosiaalityö (ytk)
dc.type.urihttp://purl.org/eprint/type/Report
dc.date.updated2018-01-05T10:15:10Z
dc.type.coarworking paper
dc.description.reviewstatusnonPeerReviewed
dc.type.versionpublishedVersion
dc.rights.copyright© Kirjoittajat & Sosiaali- ja terveysministeriö, 2012.
dc.rights.accesslevelopenAccessfi


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record