Show simple item record

dc.contributor.advisorPoikkeus, Anna-Maija
dc.contributor.advisorLerkkanen, Marja-Kristiina
dc.contributor.authorKärnä, Hanna-Kaisa
dc.date.accessioned2017-12-20T12:46:42Z
dc.date.available2017-12-20T12:46:42Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1809992
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/56463
dc.description.abstractTutkielman tavoitteena oli selvittää, millaista opetusta ja ohjausta avoimissa oppimistiloissa toteutetaan. Avoimilla oppimistiloilla tarkoitettiin tässä tutkimuksessa monimuotoisia ja muunneltavia oppimistiloja, joissa toimi yhdessä oppimistilassa kaksi perusopetusryhmää. Kiinnostuksen kohteena olivat erityisesti oppilaiden itseohjautuvan oppimisen ja työskentelyn piirteet ja opettajan tuki sekä tilanteet, joissa oppilaat työskentelivät itsenäisesti ja tilanteet, joissa oppilaat pyysivät apua oppimistilan aikuisilta. Opettajien haastattelujen kautta tutkimuksessa tarkasteltiin myös opetuksen ja ohjauksen käytäntöjen taustalla olevia pedagogisia näkemyksiä sekä periaatteita. Tutkimusaineisto kerättiin videoimalla yhden alakoulun kahden avoimen oppimistilan oppitunteja yhteensä kuutena eri päivänä ja haastattelemalla oppimistilojen opettajat. Videonauhoituksista valit- tiin aineiston lopulliseen analyysiin kuusi oppituntia. Tutkimukseen osallistui yhteensä 4 opettajaa, 2 koulunkäynninohjaajaa ja 105 oppilasta. Analyysimenetelmänä käytettiin aineistolähtöistä sisällönanalyysia. Tulokset osoittivat, että avoimissa oppimistiloissa työskentelevien opettajien pedagogisten periaatteiden keskiössä olivat oppilaiden aktiivinen toimijuus ja itseohjautuva oppiminen. Opetuksessa toteutuksessa opettajat hyödynsivät ilmiöpohjaisen ja tutkivan oppimisen menetelmiä. Työskentelytapoina oppimistiloissa käytettiin yksilöllistä, yhteisöllistä sekä opettajajohtoista työskentelyä. Tuloksista ilmeni, että opettajat olivat avoimiin oppimistiloihin siirtyessä kehittäneet omaa opetustoimintaansa vähentämällä opettajajohtoista opetusta ja lisäämällä oppilaiden itseohjautuvaa oppimista edistäviä työtapoja. Tulokset osoittivat, että oppilaiden itseohjautuvan oppimisen taitojen kehittymistä opettajat tukivat antamalla oppilaille vastuuta oppimistilan hyödyntämisestä ja työskentelytapojen valinnasta sekä mahdollistamalla oppimistilanteissa yhteisöllisen oppimisen. Oppimistilanteissa opettajat tukivat oppilaita, kun oppilaat ilmaisivat avuntarvetta, neuvomalla oppilaita johdattelevasti sekä ohjaamalla oppilaiden työskentelyä tarpeen mukaan myös ilman avunpyyntöjä.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (81 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otheravoin oppimistila
dc.subject.otherohjauskäytännöt
dc.subject.otheritseohjautuva oppiminen
dc.subject.othertukeminen
dc.titleOpetuksen ja ohjauksen käytännöt ja oppilaiden itseohjautuvan oppimisen tukeminen avoimissa oppimistiloissa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201712204814
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosOpettajankoulutuslaitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Teacher Educationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.subject.methodSisällönanalyysi
dc.date.updated2017-12-20T12:46:43Z
dc.rights.accesslevelrestrictedAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysooppiminen
dc.subject.ysoalakoulu
dc.subject.ysooppimisympäristö
dc.subject.ysoavoimuus
dc.subject.ysoohjaus
dc.subject.ysoopetusmenetelmät
dc.subject.ysoitseohjautuvuus
dc.subject.ysomonimuoto-opetus
dc.rights.accessrightsAineistoon pääsyä on rajoitettu tekijänoikeussyistä. Aineisto on luettavissa Jyväskylän yliopiston kirjaston arkistotyöasemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/fi/tyoskentelytilat/laitteet-ja-tilat.fi


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record