Show simple item record

dc.contributor.advisorMatthies Aila-Leena
dc.contributor.authorAhokas-Heikkinen, Jaana
dc.date.accessioned2017-12-18T08:14:10Z
dc.date.available2017-12-18T08:14:10Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1809937
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/56386
dc.description.abstractTIIVISTELMÄ ”KOULUHYVINVOINTI ON MONEN TEKIJÄN SUMMA” Kouluyhteisön aikuisten näkemyksiä kouluhyvinvoinnista Jaana Ahokas-Heikkinen Sosiaalityön pro gradu –tutkielma Jyväskylän yliopisto Kokkolan yliopistokeskus Chydenius Ohjaaja: professori, YTT Aila-Leena Matthies Syksy 2017 72 sivua ja 2 liitettä _________________________________________________________________________ Suomessa koulussa viihtymättömyys on korostunut ja siksi se on aina ajankohtainen aihe. Työskentelen kouluyhteisössä, joten voin seurata oppilaiden ja koko kouluyhteisön hyvinvointia läheltä. Tutkimuksen tehtävänä on selvittää, millaisia käsityksiä kouluyhteisön aikuisilla on oppilaiden kouluhyvinvoinnista ja millaisilla keinoilla hyvinvointia voitaisiin parantaa. Tutkimuksen kohteena on yläkoulu Pohjois-Pohjanmaalta. Tarkoituksena on tarkastella kouluhyvinvointiin vaikuttavia osatekijöitä ja niistä koostuvia hyvinvoinnin ulottuvuuksia. Keskeisenä teoreettisena perustana tutkimuksessa on Janhusen (2013) hyvinvoinnin teoria, joka sisältää oppilaiden näkökulmasta laaditut hyvinvoinnin ulottuvuudet. Tarkoitus on toistaa tutkimus aikuisten näkökulmasta. Tutkimus on sosiaalityön tieteenalaan kuuluva kvalitatiivinen tutkimus ja näkökulma on aikuislähtöinen. Tutkimuksen aineiston muodostaa kouluyhteisön aikuisten kirjoitelmat (n=32). Tutkimuksessa koulun aikuisiin kuuluvat opettajat, opinto-ohjaajat, terveydenhoitajat, kuraattorit ja koulunkäynnin ohjaajat. Kirjoitelmissa vastattiin kysymyksiin, mistä oppilaan hyvinvointi koulussa koostuu ja mistä asioista ja tekijöistä oppilaan hyvinvointi on riippuvainen. Aineisto kerättiin käyttämällä ainekirjoitusmenetelmää ja tutkimuksen analyysimenetelmänä on käytetty sisällönanalyysiä. Tulokset esitetään osatekijöiden muodostamina ulottuvuuksina ja tekstiä elävöittämään käytetään suoria lainauksia. Koulun aikuisten näkemyksissä yhteinen tekijä on se, että hyvinvoinnin ulottuvuuksista yhteisöllisyys vaikuttaa eniten oppilaan kouluhyvinvointiin. Hyvinvoinnin osatekijöistä korostuvat sosiaaliset suhteet ja niistä erityisesti oppilaiden keskinäiset suhteet. Tutkimuksen keskeiseksi tulokseksi ja lisä aikaisempaan tutkimukseen on se, että koulun aikuisten näkökulma sisältää käsityksen oppilaan hyvinvoinnin liittymisestä laajempaan kontekstiin kuin pelkästään kouluympäristöön. Janhusen tunnistaman viiden ulottuvuuden lisäksi tästä aikuisia koskevasta aineistosta voitiin tunnistaa kuudes ulottuvuus eli koulun ulkopuoliset kulttuuriset ja sosiaaliset tekijät. Johtopäätöksenä tutkimuksesta voi todeta, että koulun aikuisten mielestä oppilaan kouluhyvinvointiin vaikuttavat eniten sosiaaliset suhteet ja koulun ulkopuoliset tekijät. Keskeiseksi osatekijäksi hyvinvoinnin ulottuvuuksissa tulivat vertaissuhteet. Asiasanat: hyvinvoinnin ulottuvuudet, kouluhyvinvointi, koulun aikuiset, vertaissuhteet, yhteisöllisyysfi
dc.description.abstractSuomessa koulussa viihtymättömyys on korostunut ja siksi se on aina ajankohtainen aihe. Työskentelen kouluyhteisössä, joten voin seurata oppilaiden ja koko kouluyhteisön hyvinvointia läheltä. Tutkimuksen tehtävänä on selvittää, millaisia käsityksiä kouluyhteisön aikuisilla on oppilaiden kouluhyvinvoinnista ja millaisilla keinoilla hyvinvointia voitaisiin parantaa. Tutkimuksen kohteena on yläkoulu Pohjois-Pohjanmaalta. Tarkoituksena on tarkastella kouluhyvinvointiin vaikuttavia osatekijöitä ja niistä koostuvia hyvinvoinnin ulottuvuuksia. Keskeisenä teoreettisena perustana tutkimuksessa on Janhusen (2013) hyvinvoinnin teoria, joka sisältää oppilaiden näkökulmasta laaditut hyvinvoinnin ulottuvuudet. Tarkoitus on toistaa tutkimus aikuisten näkökulmasta. Tutkimus on sosiaalityön tieteenalaan kuuluva kvalitatiivinen tutkimus ja näkökulma on aikuislähtöinen. Tutkimuksen aineiston muodostaa kouluyhteisön aikuisten kirjoitelmat (n=32). Tutkimuksessa koulun aikuisiin kuuluvat opettajat, opinto-ohjaajat, terveydenhoitajat, kuraattorit ja koulunkäynnin ohjaajat. Kirjoitelmissa vastattiin kysymyksiin, mistä oppilaan hyvinvointi koulussa koostuu ja mistä asioista ja tekijöistä oppilaan hyvinvointi on riippuvainen. Aineisto kerättiin käyttämällä ainekirjoitusmenetelmää ja tutkimuksen analyysimenetelmänä on käytetty sisällönanalyysiä. Tulokset esitetään osatekijöiden muodostamina ulottuvuuksina ja tekstiä elävöittämään käytetään suoria lainauksia. Koulun aikuisten näkemyksissä yhteinen tekijä on se, että hyvinvoinnin ulottuvuuksista yhteisöllisyys vaikuttaa eniten oppilaan kouluhyvinvointiin. Hyvinvoinnin osatekijöistä korostuvat sosiaaliset suhteet ja niistä erityisesti oppilaiden keskinäiset suhteet. Tutkimuksen keskeiseksi tulokseksi ja lisä aikaisempaan tutkimukseen on se, että koulun aikuisten näkökulma sisältää käsityksen oppilaan hyvinvoinnin liittymisestä laajempaan kontekstiin kuin pelkästään kouluympäristöön. Janhusen tunnistaman viiden ulottuvuuden lisäksi tästä aikuisia koskevasta aineistosta voitiin tunnistaa kuudes ulottuvuus eli koulun ulkopuoliset kulttuuriset ja sosiaaliset tekijät. Johtopäätöksenä tutkimuksesta voi todeta, että koulun aikuisten mielestä oppilaan kouluhyvinvointiin vaikuttavat eniten sosiaaliset suhteet ja koulun ulkopuoliset tekijät. Keskeiseksi osatekijäksi hyvinvoinnin ulottuvuuksissa tulivat vertaissuhteet.
dc.format.extent1 verkkoaineisto (74 sivua)
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otherhyvinvoinnin ulottuvuudet
dc.subject.otherkouluhyvinvointi
dc.subject.otherkoulun aikuiset
dc.subject.othervertaissuhteet
dc.subject.otheryhteisöllisyys
dc.title"Kouluhyvinvointi on monen tekijän summa" : kouluyhteisön aikuisten näkemyksiä kouluhyvinvoinnista
dc.title.alternativeKouluyhteisön aikuisten näkemyksiä kouluhyvinvoinnista
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201712184745
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosYhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Social Sciences and Philosophyen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineSosiaalityöfi
dc.contributor.oppiaineSocial Worken
dc.date.updated2017-12-18T08:14:11Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi210
dc.subject.ysohyvinvointi
dc.subject.ysokoulu
dc.subject.ysoaikuiset
dc.subject.ysovertaissuhteet
dc.subject.ysoyhteisöllisyys
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record