Show simple item record

dc.contributor.advisorLillie, Nathan
dc.contributor.authorLehto, Laura
dc.date.accessioned2017-12-14T07:26:09Z
dc.date.available2017-12-14T07:26:09Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1809790
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/56320
dc.description.abstractTämä tutkimus käsittelee vapaaehtoistyötä suomalaisessa ruoka-avussa. Tarkoituksena on luoda kuvaa siitä, ketkä vapaaehtoistyötä tekevät ja miksi. Kiinnostuksen kohteena ovat erityisesti vapaaehtoisten motivaatiotekijät. Tutkimus keskittyy vapaaehtoisten kokemuksiin ruohonjuuritasolla ja lähtökohtana on ruoka-avun arjen jäsentyminen. Tutkimusstrategiana tässä tutkimuksessa on etnografia. Kenttätutkimus on suoritettu kesällä 2016 eräässä suomalaisessa ruoka-avun toimipisteessä. Aineistoa on kerätty pääosin osallistuvalla havainnoinnilla sekä puolistrukturoiduin teemahaastatteluin. Teoreettisen viitekehyksen muodostavat vapaaehtoistyö ja eritoten sen motivaatiotekijät. Tutkimuksessa esitellään myös suomalaisen ruoka-avun käytäntöjä sekä ruokaturvan käsitettä. Tutkimuksessa selviää, että tutkimuskohteen ruoka-avun vapaaehtoistyö on aikaa vievää ja vapaaehtoiset ovat sille omistautuneita. Vapaaehtoisten todellisuudessa vapaaehtoistyö mielletään enemmän työksi kuin harrastukseksi. Keskeisimmät motivaatiotekijät ovat rytmin saaminen arkeen, sosiaaliset kontaktit, henkisen hyvinvoinnin vahvistuminen, auttamisen ilo ja ruoan saaminen itse. Kuormittaviksi tekijöiksi koetaan vapaaehtoistyön fyysinen raskaus sekä ikävät asiakaskokemukset. Vapaaehtoistyössä opitaan vuorovaikutustaitoja, asiakaspalvelutaitoja, erilaisia käytännön taitoja, työelämätaitoja ja se laajentaa maailmankatsomusta. Lisäksi vapaaehtoistyö on maahanmuuttajataustaisille vapaaehtoistyöntekijöille mahdollisuus kehittää kielitaitoa. Vapaaehtoiset suhtautuvat asiakkaisiin vertaisina. Vapaaehtoistyöntekijöille ruoka-aputoiminta näyttäytyy välttämättömyytenä yhteiskunnassa, jossa ihmisten toimeentulo ei riitä ruokaan.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (83 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.othervapaaehtoistyö
dc.subject.otherruoka-apu
dc.subject.otherruokaturva
dc.title"Samanarvoisia tiskin molemmin puolin" : etnografinen tutkimus ruoka-avun vapaaehtoistyöstä
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201712144680
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosYhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Social Sciences and Philosophyen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineYhteiskuntapolitiikkafi
dc.contributor.oppiaineSocial Policyen
dc.subject.methodEtnografinen tutkimus
dc.date.updated2017-12-14T07:26:09Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi209
dc.subject.ysovapaaehtoistyö
dc.subject.ysoosallistuminen
dc.subject.ysoelintarvikeapu


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record