Show simple item record

dc.contributor.advisorMustola, Marleena
dc.contributor.advisorKiili, Johanna
dc.contributor.authorTynkkynen, Veera
dc.date.accessioned2017-12-05T10:25:12Z
dc.date.available2017-12-05T10:25:12Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1804006
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/56138
dc.description.abstractTämän tutkielman tarkoituksena oli selvittää lahjakkaiden oppilaiden omia näkemyksiä heidän alisuoriutumisestaan koulussa. Tutkielmassa selvitettiin, mitkä tekijät aiheuttavat heidän mukaansa alisuoriutumista, mitä vaikutuksia alisuoriutumisella on myöhempään elämään sekä kuinka alisuoriutumista voisi estää koulussa. Tutkielma toteutettiin laadullisin menetelmin. Aineisto kerättiin avoimia kysymyksiä sisältävällä verkkokyselyllä. Tutkielmaan osallistui 43 henkilöä, iältään 7—65-vuotiaita, jotka kokivat olevansa lahjakkaita itse määrittelemällään osa-alueella sekä tunsivat alisuoriutuneensa koulussa. Aineisto analysoitiin sisällönanalyysia käyttäen. Syitä alisuoriutumiseen löytyi niin koulupäivän sisältä kuin sen ulkopuoleltakin. Koulupäivän sisällä alisuoriutumiseen vaikutti oppituntien haasteettomuus ja hidas eteneminen, opettajan lannistava vaikutus tai ymmärryksen puute sekä vertaisiin liittyvä sosiaalinen paine. Myös koulupäivän ulkopuolisilla tekijöillä oli vaikutusta alisuoriutumiseen, kuten vanhempien vähäisellä tuella, lahjakkaiden omilla asenteilla koulua kohtaan sekä aikaa vievillä harrastuksilla. Tulokset osoittivat, että lahjakkaiden oppilaiden alisuoriutumiseen on syytä kiinnittää entistä parempaa huomiota. Alisuoriutuminen koulussa voi aiheuttaa vaikeuksia myöhemmässä elämässä, kuten jatko-opinnoissa sekä niihin hakeutuessa. Alisuoriutuminen oli helposti kiinnittyvä tapa toimia, eikä opiskelutaitoja oltu opittu. Opiskelutaitojen opettaminen myös lahjakkaille oppilaille on siis erityisen tärkeää tulevaisuuden kannalta. Alisuoriutumisen estämiseksi opettajien toivottiin tunnistavan alisuoriutuminen ja huomioivan yksilölliset tarpeet opetuksessa sekä arvioinnissa.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (73 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.title"Harmittaa, kun jälkeenpäin on ymmärtänyt, että itsessä olisi silloin(kin) ollut paljon enemmän potentiaalia." : lahjakkaiden oppilaiden ajatuksia alisuoriutumisesta koulussa.
dc.title.alternativeLahjakkaiden oppilaiden ajatuksia alisuoriutumisesta koulussa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201712054488
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineErityispedagogiikkafi
dc.contributor.oppiaineSpecial Educationen
dc.subject.methodSisällönanalyysi
dc.subject.methodKvalitatiivinen tutkimus
dc.date.updated2017-12-05T10:25:12Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi101
dc.subject.ysolahjakkuus
dc.subject.ysokoulusaavutukset
dc.subject.ysoalisuoriutuminen
dc.subject.ysoopiskelutaito
dc.subject.ysoopetus
dc.subject.ysooppimisympäristö
dc.subject.ysoperuskoulu


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record