Show simple item record

dc.contributor.advisorPaloniemi, Susanna
dc.contributor.authorKietäväinen, Heini
dc.date.accessioned2017-11-28T12:40:25Z
dc.date.available2017-11-28T12:40:25Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1802955
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/56032
dc.description.abstractTutkimuksen tavoitteena oli selvittää, millainen yliopiston akateemisen työntekijän ammatillinen identiteetti on. Ammatillisella identiteetillä tarkoitetaan työntekijän suhtautumista työhönsä, työyhteisöön kuulumisen ja samaistumisen tunteita, työssä tärkeinä pidettyjä asioita, sitoutumista, arvoja, tavoitteita ja ammatillista ihanneidentiteettiä. Tutkimuksen tavoitteena oli myös selvittää, mitkä tekijät mahdollistavat yliopiston akateemisen työntekijän ammatillisen identiteetin rakentumisen ja/tai uusiutumisen ja mitkä tekijät rajoittavat sitä. Yliopiston akateemisen työntekijän ammatillisen identiteetin ja sen muotoutumisen tutkiminen on tärkeää yliopistotyön muutosten takia. Tutkimukseen osallistui 16 yliopiston akateemista työntekijää. Aineisto kerättiin sähköpostitse lähetetyn puolistrukturoidun kyselylomakkeen avulla ja analysoitiin teemoittelemalla teoriasidonnaisesti ja aineistolähtöisesti. Yliopiston akateemisten työntekijöiden suhtautumista töihinsä kuvaa se, että elämäntavallinen työ, elinkeinollinen työ, työn sisältö ja vaatimukset, ammattiosaaminen, asema, yksityisyys, itsenäisyys, työympäristö ja työsuhde ovat heille läheisiä teemoja. He tuntevat kuuluvansa ja/tai samaistuvansa ammattiyhteisöön, lähityöyhteisöön, yliopistoyhteisöön, tiedeyhteisöön, tieteeseen, akateemiseen yhteisöön, älymystöön ja ihmisiin, joilla on samanlaisia arvoja. Heidän ammatilliset identiteettinsä liittyvät myös koherenssin tunteeseen, tuloksellisuuteen, sosiaaliseen toimintaan, kehittymiseen ja muuntautumiseen. Yliopiston akateemisilla työntekijöillä on työn tekemiseen liittyviä arvoja sekä sosiaalisia ja vitaalisia arvoja. Persoonallisuus, pätevyys, pätevyyden tunne, työn luonne, työympäristö, yhteiskunta ja yksityiselämä mahdollistavat yliopiston akateemisen työntekijän ammatillisen identiteetin rakentumisen ja/tai uusiutumisen. Sitä rajoittavia tekijöitä ovat persoonallisuus, pätevyyden puute, työn luonne, terveydentilan heikkeneminen, työympäristö ja yksityiselämä. Johtopäätöksenä voidaan todeta, että yliopiston akateemisen työntekijän ammatillinen identiteetti on jäsentyneisyyden suhteen epäspesifinen tai spesifinen ja dynamiikan suhteen psykososiaalinen tai psykodynaaminen. Tutkimuksen tuloksista voi tehdä myös sen johtopäätöksen, että yliopiston akateemisen työntekijän ammatillinen identiteetti muotoutuu psykofyysisessä tai psyko-fyysis-sosiaalisessa kontekstissa. Tutkimukseen osallistuneiden pienen määrän takia olisi tärkeätä tehdä laajemmalle osallistujajoukolle suunnattu jatkotutkimus. Myös tutkimusaiheeseen liittyvän haastattelututkimuksen tekeminen olisi tärkeätä, jotta ammatilliseen identiteettiin pureutuvasta kerronnasta tulisi syvempää ja yksityiskohtaisempaa. Ammatillisen identiteetin luonteen takia olisi tärkeätä tehdä lisäksi pitkittäistutkimus.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (96 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otherammatillinen identiteetti
dc.subject.otherammatillisen identiteetin rakentuminen
dc.subject.otheryliopistotyö
dc.subject.otherakateeminen työ
dc.titleAmmatillinen identiteetti ja sen muotoutuminen yliopistotyössä
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201711284400
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineKasvatustiedefi
dc.date.updated2017-11-28T12:40:25Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi102
dc.subject.ysoammatti-identiteetti
dc.subject.ysotyöntekijät
dc.subject.ysotiedeyhteisöt
dc.subject.ysoyliopistot


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record