Show simple item record

dc.contributor.authorKangas, Emilia
dc.contributor.authorLämsä, Anna-Maija
dc.contributor.authorHeikkinen, Suvi
dc.date.accessioned2017-11-14T10:38:34Z
dc.date.available2018-11-01T22:35:38Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationKangas, E., Lämsä, A.-M., & Heikkinen, S. (2016). Miesjohtajien isyysdiskurssit. <em>Työelämän tutkimus</em>, 14 (3), 257-275.
dc.identifier.otherTUTKAID_72062
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/55864
dc.description.abstractTämän tutkimuksen tavoitteena oli avata ja purkaa miesjohtajien isyydelle ja johtajuudelle antamia merkityksiä. Erityisen kiinnostuksen kohteena oli se, rakentavatko miesjohtajat isyyttään ja johtajuuttaan hyödyntäen perinteisiä ja dominoivia, jopa luonnollisiksi uskottuja totuuksia isyydestä ja johtajuudesta, vai ovatko isyyden ja johtajuuden merkitykset mahdollisesti muutoksessa. Miesjohtajien tutkiminen on tärkeää, koska johtajilla on vaikutusvaltaa organisaatioiden käytäntöihin niiden luojina ja hyväksyjinä. Tutkimuksen aineisto tuotettiin haastattelemalla 29 miesjohtajaa. Aineisto analysoitiin diskurssianalyysin keinoin. Tuloksena tulkittiin neljä isyysdiskurssia: ansaitsija-isyys -diskurssi, kokonaisvaltainen isyys -diskurssi, isyyden parhaat palat - diskurssi ja lapseen sitoutumaton isyys -diskurssi. Perinteisen maskuliinisen todellisuuden olemassaolo suomalaisten miesjohtajien diskursiivisissa käytännöissä tuli tämän tutkimuksen tulosten valossa sekä todistetuksi että kumotuksi. Tutkitut miesjohtajat sekä uusintivat perinteisen maskuliinisuuden dominanssia että rakensivat uudenlaisia johtajuus- ja isyysmaailman representaatioita. Tämän tutkimuksen perusteella on pääteltävissä, että työelämän organisaatioissa elää vielä melko suurelta osin perinteinen miehinen johtamiskulttuuri, joka rajoittaa miesjohtajien mahdollisuuksia isyydessä. Osa miehistä samaistuu kuitenkin niin johtajina kuin isinä uudempiin ja moniulotteisimpiin isyyden ja johtajuuden representaatioihin.
dc.language.isofin
dc.publisherTyöelämän tutkimusyhdistys ry ; Tampereen yliopisto, Työelämän tutkimuskeskus
dc.relation.ispartofseriesTyöelämän tutkimus
dc.subject.otherjohtajuus
dc.subject.othermiehet
dc.subject.othersukupuoliroolit
dc.subject.otherisyys
dc.subject.otherdiskurssi
dc.titleMiesjohtajien isyysdiskurssit
dc.typearticle
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201711144244
dc.contributor.laitosKauppakorkeakoulufi
dc.contributor.laitosSchool of Business and Economicsen
dc.contributor.oppiaineBasic or discovery scholarship
dc.contributor.oppiaineJohtaminen
dc.type.urihttp://purl.org/eprint/type/JournalArticle
dc.date.updated2017-11-14T10:15:04Z
dc.type.coarjournal article
dc.description.reviewstatuspeerReviewed
dc.format.pagerange257-275
dc.relation.issn0788-091X
dc.relation.volume14
dc.type.versionacceptedVersion
dc.rights.copyright© Kirjoittajat & Työelämän tutkimus, 2017.
dc.rights.accesslevelopenAccessfi


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record