Show simple item record

dc.contributor.advisorLämsä, Anna-Maija
dc.contributor.authorHaavisto, Pia
dc.date.accessioned2017-10-25T14:43:30Z
dc.date.available2017-10-25T14:43:30Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1736486
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/55700
dc.description.abstractTutkielmassa perehdytään pankki- ja rahoitusalalla johtaja- ja esimiesasemassa työskentelevien äitien puheessa ilmeneviin tapoihin käsitellä syyllisyyttä. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää empiirisen tutkimuksen keinoin millaisia diskursseja äitijohtajat rakentavat puhuessaan syyllisyydestä johtamistyön ja äitiyden suhteessa. Näihin syyllisyyden diskursseihin tutustumalla on mahdollista lisätä ymmärrystä siitä, miten yhteiskunnan ja sosiaalisen ympäristön toimintamallit ja -odotukset yhtäältä muokkaavat johtajina toimivien äitien tapaa rakentaa syyllisyyttä ja toisaalta, miten äitijohtajien diskurssit pyrkivät rakentamaan ympäröivää todellisuutta. Tämä Pro Gradu -tutkielma on laadullinen ja siinä on käytetty taustafilosofiana sosiaalista konstruktionismia. Analysointimenetelmänä tutkimuksessa on hyödynnetty diskurssianalyysia, joka menetelmänä perehtyy kielenkäyttöön ja kielenkäytöstä rakentuviin todellisuuksiin, ihmisten käytöstä ja ajattelua ohjaaviin tulkintoihin. Aineisto tässä tutkimuksessa on tuotettu puolistrukturoitujen teemahaastattelujen avulla. Haastateltaviksi valittiin kymmenen Etelä-Savon alueella pankki- ja rahoitusalalla työskentelevää naisjohtajaa, jotka kaikki ovat äitejä. Tutkimuksen tuloksena tulkittiin kuusi diskurssia, jotka nimettiin seuraavasti: ristiriita, huono äiti, lapsi, tukiverkosto, hyvittely ja puolustelu. Tulokset osoittavat, että syyllisyyttä ilmennetään haastateltavien puheessa monien eri tekijöiden kautta. Tällaisia tekijöitä ovat esimerkiksi työtoverit tai oma työnantaja, työstä poissaolo perhesyiden vuoksi, lapsi ja perhe, puoliso ja varsinkin isovanhemmat ja ylipäätään kyvyttömyys täyttää ulkoapäin annettu äidinmuotti. Tutkimus osoittaa, että syyllisyyden rakentumisen perusteet saavat voimansa vahvasti äitijohtajien omasta kulttuurista ja sosiaalisesta ympäristöstä.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (80 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otherhuono omatunto
dc.title"Aina on huono omatunto." : äitijohtajuuden syyllisyyden diskursseja
dc.title.alternativeÄitijohtajuuden syyllisyyden diskursseja
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201710254067
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKauppakorkeakoulufi
dc.contributor.tiedekuntaSchool of Business and Economicsen
dc.contributor.laitosTaloustieteetfi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineJohtaminenfi
dc.contributor.oppiaineManagement and Leadershipen
dc.subject.methodDiskurssianalyysi
dc.date.updated2017-10-25T14:43:30Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi20424
dc.subject.ysojohtajat
dc.subject.ysojohtajuus
dc.subject.ysonaiset
dc.subject.ysoäitiys
dc.subject.ysotyöelämä
dc.subject.ysoperhe-elämä
dc.subject.ysoyhteensovittaminen
dc.subject.ysososiaalinen konstruktivismi
dc.subject.ysosyyllisyydentunne


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record