Show simple item record

dc.contributor.advisorHalttunen, Veikko
dc.contributor.authorGeier, Anton
dc.date.accessioned2017-10-16T10:37:09Z
dc.date.available2017-10-16T10:37:09Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/55635
dc.description.abstractVerkkopalvelut ovat tänä päivänä yhä suositumpi palvelumuoto useimmilla aloilla. Verkkopalveluiden käyttö ei kuitenkaan aina ole yksinkertaista, varsinkaan jos käyttäjä on ikääntynyt henkilö. Tämän tutkielman tarkoituksena oli selvittää, mitkä tekijät vaikuttavat teknologian hyväksyntään ja käytettävyyteen, miten ikääntyminen vaikuttaa ihmiseen, ja lopulta, miten käyttäjän ikä vaikuttaa verkkopalveluiden hyväksyntään ja käyttöön. Motivaatio tämän tutkielman taustalla perustuu aiheen ajankohtaisuuteen, sillä verkkopalveluiden suosio ja ikääntyneiden ihmisten määrä ovat kasvaneet viime vuosien aikana. Tutkimus suoritettiin kirjallisuuskatsauksena tutkimalla aiheeseen liittyvää kirjallisuutta. Teknologian hyväksynnän todettiin määräytyvän intention perusteella, joka puolestaan määräytyy mielletyn hyödyllisyyden ja helppokäyttöisyyden perusteella. Teknologian käytettävyyden todettiin muodostuvan useasta tekijästä, jotka Nielsenin heuristiikat koostavat hyvin. Iän huomattiin vaikuttavan ihmiseen useilla tavoilla niin fyysisesti, psyykkisesti kuin sosiaalisestikin. Tutkimuksesta selvisi, että ikääntyneiden ihmisten kohdalla korostuvat verkkopalveluiden turvallisuus ja helppokäyttöisyys, sosiaaliset tekijät sekä mahdollistavat olosuhteet. Lisäksi verkkopalveluiden käyttöön liittyy useita yksittäisiä tekijöitä, kuten fonttikoko, äänet sekä selkeys, jotka tulee huomioida erityisesti käyttäjäkunnan koostuessa ikääntyneistä ihmisistä.fi
dc.description.abstractThe effects of the user’s age in accepting and using online services. Online services are becoming more popular from day to day. However, using online services is not always easy, especially when the user is an elder person. The purpose of this study was to find out, what determines technology acceptance and usability, how aging affects humans, and finally, how the user’s age affects the acceptance and use of online services. This study is motivated by the topic’s relevancy, because the popularity of online services and the number of aged people have both increased in recent years. The study was carried out as a literature review. The results revealed that technology acceptance is deter-mined by the user’s attitude, which is determined by perceived usefulness and ease of use. It was found out that usability is determined by many factors, which Nielsen’s heuristics summarize well. Furthermore, it was found out that aging affects humans in many ways physically, psychically and socially. The study suggests that safety and ease of use, social factors and perceptions of external control are especially important for elder people. Furthermore, the study discovered many factors, such as font size, sounds and clarity, which should be focused on when designing online services for elder people.en
dc.format.extent34
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otherverkkopalvelut
dc.subject.otherkäytettävyys
dc.subject.otherikääntyneet
dc.subject.otherasenteet
dc.subject.otherkäyttäjäpsykologia
dc.subject.otherteknologian hyväksyminen
dc.subject.otheronline service
dc.subject.othertechnology acceptance
dc.subject.otherusability
dc.subject.otheraging
dc.subject.other
dc.titleKäyttäjän iän merkitys verkkopalvelun hyväksynnässä ja käytössä
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201710163996
dc.type.ontasotKandidaatintutkielmafi
dc.type.ontasotBachelor's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaInformaatioteknologian tiedekuntafi
dc.contributor.laitosInformaatioteknologiafi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineTietojärjestelmätiedefi
dc.date.updated2017-10-16T10:37:10Z
dc.rights.accesslevelrestrictedAccessfi
dc.rights.accessrightsThis material has a restricted access due to copyright reasons. It can be read at the workstation at Jyväskylä University Library reserved for the use of archival materials: https://kirjasto.jyu.fi/en/workspaces/facilities.en
dc.rights.accessrightsAineistoon pääsyä on rajoitettu tekijänoikeussyistä. Aineisto on luettavissa Jyväskylän yliopiston kirjaston arkistotyöasemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/fi/tyoskentelytilat/laitteet-ja-tilat.fi


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record