Show simple item record

dc.contributor.advisorUusitalo, Roope
dc.contributor.authorNeuvonen, Kaisa
dc.date.accessioned2017-09-27T11:09:47Z
dc.date.available2017-09-27T11:09:47Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1725338
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/55464
dc.description.abstractTyössä vaadittavien taitojen muutos : empiirisiä havaintoja Suomesta aikavälillä 1995 – 2013. Tavoitteet Tutkielman päätavoitteena oli tutkia työelämätaitojen muutosta Suomessa. Tavoitetta rajattiin tarkastelemalla, onko työelämätaitojen tarpeen muutos suhteellinen ammattiryhmien tai toimialojen keskimääräiseen kykytarpeeseen. Tarkoituksena oli selvittää myös, onko työelämätaitojen muutos vaihdellut eri ammattiryhmissä ja toimialoilla. Tutkimuksessa pyrittiin selvittämään, kuinka työelämätaitojen muutos on vaihdellut, mikäli siinä havaitaan eroja ammattiryhmien ja toimialojen välillä. Sen lisäksi, että tutkimuksessa tarkasteltiin työelämätaitojen muutosta yleisellä tasolla, tutkittiin eri kykyjen muutosta yksilöllisesti. Näin pyrittiin saamaan entistä yksityiskohtaisempaa ja hyödyllisempää tietoa. Tiivistelmä Tutkimuksessa tarkastellaan työelämätaitojen muutosta empiirisesti. Tarkastelun kohteena on kuusi kykyä, joiden käyttöä analysoidaan useissa ammattiryhmissä ja toimialoilla. Tutkimus toteutettiin yhdistämällä kahden eri tietokannan aineistoa. PIIAC-aineisto kertoo erilaisten kykyjen käytöstä eri ammateissa ja toimialoilla. Palkkarakenneaineisto puolestaan sisältää tietoa työllisyyden muutoksista Suomessa. Kvantitatiivinen tarkastelu tuo uusia näkökulmia työelämätaitojen muutosta koskevaan keskusteluun, sillä aiemmin aihetta on lähestytty useimmiten kvalitatiivisesti. Havainnot Työelämätaitojen kysyntä on muuttunut Suomessa tarkasteltavana ajankohtana. Työelämätaitojen muutos eri ammattiryhmissä tukee vallitsevaa käsitystä työn polarisoitumisesta. Toimialoittain tarkasteltuna saadaan kuitenkin erilaisia tuloksia. Tutkimuksen mukaan työelämätaitojen kysyntä on laskenut entisestään aloilla, joilla on keskimääräisesti matala kykytarve, ja vastaavasti kasvanut aloilla, joiden keskimääräinen kykytarve on korkea. Yksittäisen työelämätaidon tarpeellisuutta ei voida arvioida ilman tarkempaa tietoa ammatista tai toimialasta.fi
dc.description.abstractObjectives The main objective of this study was to examine the change in work life skill requirements in Finland. More specifically, the aim of the study was to explore whether the change in skill demand is relative to the average skill intensity of occupational groups or industries. The purpose was to discover, whether and how the skill demand has changed across occupational groups and industries. In addition to observing the changes in overall skill demand, it was considered important to analyse each skill set separately, in order to gain more detailed and, therefore more useful, information. Summary This study addresses the change in skill demand empirically. There are six different skill sets under observation and the analysis covers several occupational groups and industries. The study is conducted by combining information from two separate datasets. PIIAC data includes information about the skill demand in different occupations and industries, whereas the structure of earnings data informs about the changes in employment in Finland. The quantitative approach brings new insights to the discussion about work life skill requirements, since the previous research studies have typically been based on qualitative methods. Conclusions The work life skill demand in Finland has changed over the period of observation. Changes in skill demand across occupations support the prevailing view of the polarization of work. Instead, industrial observation suggests that skill demand has decreased further among the industries at the lower end of the skill distribution while increasing at the higher end of the skill distribution. The importance of a certain work life skill cannot be determined without information about both the occupational group and the industry.en
dc.format.extent1 verkkoaineisto (72 sivua)
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoeng
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otherPIAAC
dc.titleChanges in work life skill requirements : empirical evidence from Finland in 1995-2013
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201709273857
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKauppakorkeakoulufi
dc.contributor.tiedekuntaSchool of Business and Economicsen
dc.contributor.laitosTaloustieteetfi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineKansantaloustiedefi
dc.contributor.oppiaineEconomicsen
dc.date.updated2017-09-27T11:09:47Z
dc.rights.accesslevelrestrictedAccessfi
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi2041
dc.subject.ysotyömarkkinat
dc.subject.ysotyöyhteisötaidot
dc.subject.ysoosaamistarve
dc.subject.ysotyöelämä
dc.subject.ysomuutos
dc.subject.ysopolarisaatio (yhteiskuntatieteet)
dc.subject.ysopolarisaatio
dc.format.contentfulltext
dc.rights.accessrightsAineistoon pääsyä on rajoitettu tekijänoikeussyistä. Aineisto on luettavissa Jyväskylän yliopiston kirjaston arkistotyöasemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/fi/tyoskentelytilat/laitteet-ja-tilat.fi
dc.rights.accessrightsThis material has a restricted access due to copyright reasons. It can be read at the workstation at Jyväskylä University Library reserved for the use of archival materials: https://kirjasto.jyu.fi/en/workspaces/facilities.en
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record