Show simple item record

dc.contributor.advisorKuronen, Mikko
dc.contributor.authorPirskanen, Sini
dc.date.accessioned2017-09-20T11:10:32Z
dc.date.available2017-09-20T11:10:32Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1723777
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/55418
dc.description.abstractTämän maisterintutkielman tutkimuskohteena on palaute Jyväskylän yliopiston Kielikeskuksen valinnaisella ruotsin Hjälpis-verkkokurssilla. Tutkintovaatimuksiin pakollisena kuuluvan toisen kotimaisen kielen, ruotsin taitojen osoittamisen KORU-arviointikriteerien B1-tasolla on aikaisemmissa tutkimuksissa arvioitu olevan haaste riittämättömien taitojen takia jopa puolelle yliopisto-opiskelijoista. Koulutusasteelta toiselle siirryttäessä minimivaatimustaso on korkeampi eikä nivelly, jos opiskelijat ovat selvinneet kursseista lukiossa vain oppimäärän vähimmäistavoitteet saavuttaen. Hjälpis-kurssilla tätä puutteellisen osaamistason ja vaatimusten välistä eroa pyritään kaventamaan itseohjautuvuudella ja tuutorin yksilöllisellä palautteella. Tutkimuksen tarkoituksena on vastata tutkimuskysymyksiin mistä sekä miten ja millaista palautetta opiskelijoille on annettu. Palaute ei ole merkityssisällöltään yksiselitteinen eikä toteutus aina vastaa palautteenantajien tavoitteita tai käsityksiä, joten reflektiivistä otetta on suositeltu käytänteiden tutkimiseen. Teoreettisessa viitekehyksessä luokitellaan ja luodaan synteesi ensinnä tasoista ja fokuksista, joihin palaute voidaan suunnata kielenoppimisessa erilaisista teoreettisista lähtökohdista käsin, sekä toiseksi niihin kytkeytyvistä tavoista antaa palautetta. Tutkimuksessa aineistona on käytetty opiskelijoiden verkkokurssilla sähköisesti palauttamia tehtäviä ja viestejä sekä tuutorin niiden pohjalta antamaa palautetta. Kysymyksiin vastaamiseksi on aineistoa analysoitu teorialähtöisesti tapaustutkimuksena kahden tapauksen valossa. Tutkimukseen valittujen kurssiosallistujien kurssisuorituksista annettu palaute on eritelty yksittäisiksi kommenteiksi palautteen fokuksen mukaan. Nämä analyysiyksiköt on piirreluokiteltu analyysirungon avulla. Sisällönanalyysin avulla kronologinen järjestys on muunnettu temaattiseksi jäsentelyksi, minkä avulla tutkimuskysymyksiin on voitu vastata useista näkökulmista kokonaiskuvan aikaansaamiseksi. Tutkimuksessa havaittiin, että palautetta oli annettu sekä oppimiseen liittyvistä tekijöistä että kirjallisista tuotoksista. Sekä formalistinen että funktionaalinen kielinäkemys olivat vahvasti edustettuina palautteessa. Palautetta oli annettu systemaattisesti kielellisistä poikkeamista ei-selektiivisesti tekstin lokaalilla tasolla. Palautteenantotavoista yleisin oli korjaava palaute, oikeat vastaukset ja selitykset. Globaalilla tasolla palautteessa oli huomioitu eri tehtävätyyppien kannalta olennaiset piirteet sekä koostettu lokaalin palautteen keskeisin sisältö. Palautteenantotapoja oli useita erilaisia. Vaihtelua esiintyi tehtävien ja opiskelijoiden välillä sekä tuutorin ja opiskelijan välisessä dynamiikassa. Johtuen tekstien kielivirheiden määrästä ja moninaisuudesta sekä palautteenannon kattavuudesta oli palautteen määrä suuri. Tutkimuksen pohjalta esitettiin kehityskohteita palautekäytänteiden ja kurssin teknisen toteutuksen uudistamiseksi. Ruotsin kieliryhmä kehittää verkko-opetustaan osana meneillään olevaa Kielikeskuksen opintouudistushanketta. Saatujen tulosten pohjalta nykyisiä palautekäytänteitä voidaan arvioida ja uudistaa tarkoituksenmukaisemmiksi. Jatkon kannalta olennainen tutkimusaihe on arvioida ja mitata palautekäytänteiden vaikuttavuutta.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (62 sivua)
dc.language.isoswe
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otherrespons
dc.subject.othernätundervisning
dc.subject.otherandraspråk
dc.subject.othersvenska
dc.subject.otheruniversitetspedagogik
dc.subject.othersecond language acquisition
dc.subject.otherfeedback
dc.subject.otherSwedish
dc.titleÅterbesök till feedback : en fallstudie av fokus och form på webbkursen Hjälpis
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201709203774
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosKieli- ja viestintätieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Language and Communication Studiesen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineRuotsin kielifi
dc.contributor.oppiaineSwedishen
dc.subject.methodTapaustutkimus
dc.date.updated2017-09-20T11:10:32Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi306
dc.subject.ysopalaute
dc.subject.ysoverkko-opetus
dc.subject.ysotoinen kieli
dc.subject.ysoruotsin kieli
dc.subject.ysokorkeakoulupedagogiikka


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record