Show simple item record

dc.contributor.authorSorri, Minna
dc.date.accessioned2017-09-18T15:42:23Z
dc.date.available2017-09-18T15:42:23Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1723704
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/55390
dc.description.abstractTämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää, miten suomalaisnuorten lukutaitoa ja lukemista sukupuolittuneena ja sukupuolittavana ilmiönä merkityksellistetään uutisteksteissä. Teema on hyvin ajankohtainen, sillä 2000-luvulla tehtyjen PISA-tutkimusten myötä tyttöjen ja poikien erilainen lukutaitomenestys on noussut merkittäväksi puheenaiheeksi joukkotiedotusvälineissä. Alan asiantuntijat tarjoavat erilaisia malleja ja syitä tyttöjen menestymiseen ja poikien epäonnistumiseen sekä esittävät lukemisen opetusta koskevia muutosvaatimuksia. Tutkimusaihe on tärkeä,koska kielenkäytössä pyritään oikeuttamaan pedagogisia linjauksia, jotka koskevat sukupuolta ja lukemisen opetusta. Lisäksi kielenkäytöllä on valtaa tuottaa ideologisia ja normatiivisia uskomuksia sukupuolen rakenteesta. Tutkimukseni pohjautuu kriittisen diskurssintutkimuksen ja feministisen tutkimuksen viitekehykseen. Olen kiinnostunut kielenkäytöstä sukupuolta ja valtaa tuottavana voimana. Tutkimukseni keskiössä on, miten kielenkäytössä tuotetaan sukupuolten eriarvoisuutta lukemisen kontekstissa. Hyödynnän tutkimuksessani Faircloughin kriittisen diskurssianalyysin viitekehystä: lingvistisen analyysin lisäksi tarkastelen tekstin tuotannon ja kulutuksen prosesseja sekä laajempaa yhteiskunnallista kontekstia. Teen tutkimusta feministisistä lähtökohdista käsin. Tavoitteenani on tuoda julki ja purkaa jäykkiä, vallalla olevia käsityksiä lukutaidon ja sukupuolen suhteesta sekä pohtia niiden mahdollisia ideologisia vaikutuksia tyttöjen ja poikien toimijuudelle sekä lukemisen opetukselle. Tutkimuksen aineisto koostuu Ylen, Helsingin Sanomien, Iltalehden ja Ilta-Sanomien suomalaisnuorten lukutaidon sukupuolieroa käsittelevistä uutisteksteistä, jotka on julkaistu aikavälillä 2013–2016. Tavoitteenani on selvittää,millainen kuva sukupuolen ja lukutaidon suhteesta aineiston pohjalta rakentuu. Kielen analyysissa hyödynnän systeemis-funktionaalisen kieliopin käsitteitä. Tutkimuskysymykseni ovat: 1. Millaisin kielellisin keinoin representaatioita tytöistä ja pojista lukijoina tuotetaan uutisteksteissä? 2. Millaisia sukupuolittuneita ja sukupuolittavia diskursseja ja representaatioita lukemisen opetukseen liitetään? Tutkimuksen tulokset osoittavat, että lukemista merkityksellistetään ensisijaisesti sukupuolieron diskurssissa, jossa kaksi sukupuolen kategoriaa esitetään merkittävimpänä suomalaisnuorten lukutaitoeroa tuottavana tekijänä. Tyttö- ja poikalukijoiden kategoriat esitetään aineistossa sisäisesti homogeenisinä ja antonyymisessa suhteessa toisiinsa nähden, mikä tuottaa uskomusta tyttöjen ja poikien erilaisista lukumieltymyksistä ja lukemisen tavoista. Kaikki uutistekstit tuottavat representaatiota pojista heikkoina lukijoina ja tytöistä erinomaisina lukijoina. Poikia ja heidän lukumieltymyksiään representoidaan stereotyyppisen maskuliinisuuden kautta. Tyttöjen menestys representoidaan ongelmallisena. Heikon lukijan representaatiota ei liitetä tyttöjen kuvaukseen. Aineiston uutisteksteissä pojat ja oletettu maskuliinisuus toimivat lähtökohtana lukemisen opetuksen muutosvaatimuksille. Tyttö- ja poikalukijan representaatioilla on valtaa määrittää tyttöjen ja poikien toimijuutta sekä oikeuttaa erilaista ja eriarvoista kohtelua niin yhteiskunnallisessa kuin pedagogisessa kontekstissa.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (134 sivua)
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.titleTyttö- ja poikalukijoiden representaatiot suomalaisissa uutisteksteissä
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201709183756
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosKieli- ja viestintätieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Language and Communication Studiesen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineSuomen kielifi
dc.contributor.oppiaineFinnishen
dc.subject.methodDiskurssintutkimus
dc.date.updated2017-09-18T15:42:24Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi309
dc.subject.ysolukutaito
dc.subject.ysouutisointi
dc.subject.ysosukupuolierot
dc.subject.ysotytöt
dc.subject.ysopojat (ikäryhmät)
dc.subject.ysorepresentaatio
dc.subject.ysosysteemis-funktionaalinen kielioppi
dc.subject.ysofeministinen tutkimus
dc.subject.ysopojat
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record