Show simple item record

dc.contributor.advisorKeskinen, Mikko
dc.contributor.authorNisu, Jarmo
dc.date.accessioned2017-09-18T08:22:22Z
dc.date.available2017-09-18T08:22:22Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1723702
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/55384
dc.description.abstractTutkielman tavoitteena on analysoida henkilökertojan sisäisen maailman esittämistä yhdysvaltalaisen Ben Lernerin romaanissa 10:04 (2014) Gerald Princen epäkerrotun (engl. disnarrated) ja Brian Richardsonin vastakerronnan (engl. denarration) käsitteiden pohjalta. Narratologiassa epäkerrotun käsitteellä tarkoitetaan sellaisia kerrottuja tapahtumia, jotka eivät toteudu kertomuksen tarinamaailmassa, mutta ovat siellä kuitenkin mahdollisia. Vastakerronnalla viitataan puolestaan kerronnan tilanteisiin, joissa kiistetään tai perutaan kertomuksen elementtejä, jotka on siihen asti esitetty tarinamaailmaan kuuluvina. Tässä tutkielmassa epäkerrottua ja vastakerrontaa käsitellään erityisesti henkilökertojan ja henkilöhahmojen sisäistä maailmaa kuvaavina kerronnan keinoina. Lisäksi 10:04-romaanin kerronnan analysoimisessa kiinnitetään huomiota siihen, kuinka epäkerrotun ja vastakerronnan elementit ilmentävät henkilöiden sisäisten maailmojen suhdetta romaanin tarinamaailmaan. Epäkerrottua esiintyy 10:04-romaanissa monessa eri muodossa, kuten hypoteettisena puheena, kontrafaktuaalisuutena ja spekulaatioina, sekä odotuksina, toiveina ja pelkoina. Vastakerrontaa näkyy Lernerin romaanissa puolestaan esimerkiksi virheellisten uskomusten kumoamisena ja metanarratiivisina kerronta-aktin negaatioina. Yhdessä ja erikseen esiintyvinä epäkerrottu ja vastakerronta voivat havainnollistaa tai korostaa romaanin henkilöiden sisäisen maailman ja todellisuuden välillä vallitsevia ristiriitoja, jotka näyttäytyvät esimerkiksi toteutumattomina odotuksina ja kumoutuvina uskomuksina. Henkilökertojan tapauksessa poikkeavuudet sisäisen maailman ja tarinamaailman välillä voivat johtaa myös kerronnan luotettavuuden kyseenalaistamiseen. Tämän vuoksi tutkielmassa hyödynnetään myös James Phelanin laatimaa epäluotettavan kerronnan taksonomiaa, kun analysoidaan 10:04-romaanin henkilökerronnassa esiintyvää epäkerrottua ja vastakerrontaa. Näiden lähtökohtien perusteella tutkielmassa muodostetaan kokonaiskäsitystä siitä, kuinka epäkerrotulla ja vastakerronnalla kuvataan sisäistä maailmaa ja tarinamaailman subjektiivista kokemista Ben Lernerin romaanissa 10:04.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (81 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otherLerner, Ben
dc.subject.otherepäkerrottu
dc.subject.othervastakerronta
dc.subject.otherhenkilökerronta
dc.subject.otherepäluotettava kerronta
dc.titleEpäkerrottu ja vastakerronta Ben Lernerin romaanissa 10:04
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201709183754
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosMusiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Music, Art and Culture Studiesen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineKirjallisuusfi
dc.contributor.oppiaineLiteratureen
dc.subject.methodNarratologinen tutkimus
dc.date.updated2017-09-18T08:22:22Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi304
dc.subject.ysokirjallisuudentutkimus
dc.subject.ysoromaanit
dc.subject.ysonarratologia
dc.subject.ysokerronta


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record