Show simple item record

dc.contributor.advisorSalo, Markus
dc.contributor.authorElonsalo, Irene
dc.date.accessioned2017-09-01T05:15:37Z
dc.date.available2017-09-01T05:15:37Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1720910
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/55238
dc.description.abstractYmmärrys asiakkaiden käyttäytymisestä ja kokemasta arvosta on yksi tärkeimmistä asioista tuotteiden ja palveluiden kehittämisessä. Tätä ymmärrystä voidaan lisätä tutkimalla tietojärjestelmän vaikutusta henkilön suoritukseen. Tämän tutkielman tarkoituksena oli selvittää, vaikuttaako Pivo-mobiililompakko käyttäjän kokemukseen oman talouden hallinnasta. Tehtävän ja teknologian yhteensopivuuden sekä tietojärjestelmän käytön tiedetään vaikuttavan käyttäjän suoritukseen. Tätä teoriaa soveltamalla tarkasteltiin, mitkä tekijät vaikuttavat käyttäjän kokemukseen oman talouden hallinnasta. Lisäksi tarkasteltiin yleisellä tasolla, miten tunnistetut tekijät eroavat eri käyttäjäryhmien välillä. Tutkimuksen aineisto oli näyte Pivon käyttäjistä (N=408). Osallistujat täyttivät internet-lomakkeella Pivon käyttöä mittaavan kyselyn. Aineiston ja teorian yhteensopivuutta tutkittiin faktorianalyysin ja regressioanalyysin avulla. Tulosten perusteella voidaan sanoa, että tehtävän ja teknologian yhteensopivuudella on tärkeä rooli mobiililompakon menestyksessä. Tulokset antoivat viitteitä siitä, että Pivo vaikuttaa positiivisesti käyttäjän kokemukseen oman talouden hallinnasta. Tehtävän ja teknologian yhteensopivuus näyttäisi selittävän sekä Pivon käyttöä että kokemusta oman talouden hallinnasta. Lisäksi Pivon käyttö selittää käyttäjän kokemusta oman talouden hallinnasta. Tämä tutkimus tuo digitaalisten palveluiden kehittäjille uutta tietoa tietojärjestelmän ja käyttäjän suorituksen välisestä yhteydestä. Tietojärjestelmän vaikutusten ymmärtäminen ja mittaaminen voi auttaa tunnistamaan, miten tuottaa lisäarvoa käyttäjille.fi
dc.description.abstractUnderstanding customer behavior and value to customers is one of the most important issues in product and service development. This understanding can be enhanced by examining the linkage between information system and individual performance. The aim of this study was to examine the impact of Pivo mobile wallet on user's personal financial management. Task-technology fit and usage of an information system are known to have a positive impact on user's performance. Drawing upon the task-technology fit theory, a conceptual framework was adopted and tested. The data of this study was a sample of Pivo users (N=408). The participants filled a web-based form. The proposed model was tested using factor analysis and regression analysis. Differences between different user groups were also examined. The empirical results demonstrate that the task-technology fit plays an important role in the success of a mobile wallet. Findings indicate that Pivo has a positive impact on user’s money management. Task-technology fit seems to impact both Pivo's usage and user’s money management. In addition, the usage has a positive impact on money management. This study brings digital service developers new knowledge about the connection between the information system and the user's performance. Understanding and measuring the performance impact can help identify how to add value to users.en
dc.format.extent1 verkkoaineisto (54 sivua)
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.othermobiililompakko
dc.subject.otheroman talouden hallinta
dc.subject.othertehtävän ja teknologian yhteensopivuus
dc.subject.othermobile wallet
dc.subject.othermanaging money
dc.subject.othertask-technology fit
dc.titlePivo-mobiililompakon tarkastelu tehtävän ja teknologian yhteensopivuuden näkökulmasta
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201709013634
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Information Technologyen
dc.contributor.tiedekuntaInformaatioteknologian tiedekuntafi
dc.contributor.laitosInformaatioteknologiafi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineInformation Systems Scienceen
dc.contributor.oppiaineTietojärjestelmätiedefi
dc.subject.methodFaktorianalyysi
dc.date.updated2017-09-01T05:15:37Z
dc.rights.accesslevelrestrictedAccessfi
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi601
dc.subject.ysomobiilisovellukset
dc.subject.ysopankkipalvelut
dc.subject.ysokäyttäjäkokemus
dc.subject.ysoregressioanalyysi
dc.format.contentfulltext
dc.rights.accessrightsThis material has a restricted access due to copyright reasons. It can be read at the workstation at Jyväskylä University Library reserved for the use of archival materials: https://kirjasto.jyu.fi/en/workspaces/facilities.en
dc.rights.accessrightsAineistoon pääsyä on rajoitettu tekijänoikeussyistä. Aineisto on luettavissa Jyväskylän yliopiston kirjaston arkistotyöasemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/fi/tyoskentelytilat/laitteet-ja-tilat.fi
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record