Show simple item record

dc.contributor.advisorNaukkarinen, Aimo.
dc.contributor.advisorValleala, Ulla-Maija
dc.contributor.authorKröger, Karoliina
dc.date.accessioned2017-08-23T14:32:59Z
dc.date.available2017-08-23T14:32:59Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1719550
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/55165
dc.description.abstractTutkimuksen tarkoituksena on selvittää peruskoulun oppilaiden käsityksiä ja kokemuksia kodin ja koulun yhteistyöstä. Tutkimuksessa tutkitaan, onko oppilailla minkäänlaisia käsityksiä ja kokemuksia heidän vanhempiensa ja koulun välisestä yhteistyöstä sekä yhteydenpidosta, ja jos on, niin minkälaisia. Tutkimus on laadullinen ja lähestymistapa fenomenologis-hermeneuttinen, jossa on myös fenomenografian piirteitä. Aineistonkeruumenetelmänä tutkimuksessa käytettiin teemahaastattelua. Sisällön analysointi oli aineistolähtöinen, jossa käytettiin teemoittelun periaatteita. Keväällä 2016 suoritetuissa haastatteluissa haastateltavana oli kahdeksan tyttöoppilasta samalta luokalta keskisuomalaisesta tavallisesta kaupunkikoulusta. Lisäaineistoa kerättiin 2017 tammikuussa toisesta keskisuomalaisesta koulusta, jolloin haastateltavana oli viisi tyt-töoppilasta ja viisi poikaoppilasta kahdelta eri luokalta. Oppilaat olivat varsin tyytyväisiä kodin ja koulun yhteistyöhön ja pitivät yhteistyötä tärkeänä. Osa oppilaista toivoi yhteistyötä enemmän, ja suurin osa piti yhteistyön lisäämistä hyödyllisenä. Esimerkiksi Wilma-viestejä ja tapaamisia toivottiin enemmän. Oppilaat olivat päässeet osallistumaan kodin ja koulun yhteistyöhön, ja suurin osa haastateltavista koki, että oppilaan osallisuuden lisäämisestä olisi hyötyä nimenomaan heille itselleen. Yhteistyön tulisi koskea oppilaiden mielestä kouluun liittyviä asioita, ja yksityisasioita ja vapaa-aikaa ei välttämättä yhteistyössä tarvitsisi tuoda ilmi. Oppilaat tunnistivat yhteistyöhön liittyviä asioita helpommin vanhempien osalta, kun taas koulun ja opettajan näkökulma yhteistyöhön liittyvistä asioista oli vaikeampi tunnistaa.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (71 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otherkodin ja koulun yhteistyö
dc.subject.otheroppilas
dc.subject.otherosallisuus
dc.titlePeruskoulun oppilaiden käsityksiä ja kokemuksia kodin ja koulun yhteistyöstä
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201708233547
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosOpettajankoulutuslaitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Teacher Educationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.subject.methodFenomenologis-hermeneuttinen tutkimus
dc.date.updated2017-08-23T14:32:59Z
dc.rights.accesslevelrestrictedAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysokoti
dc.subject.ysokoulu
dc.subject.ysoyhteistyö
dc.subject.ysovanhemmat
dc.subject.ysooppilaat
dc.subject.ysoosallistaminen
dc.rights.accessrightsAineistoon pääsyä on rajoitettu tekijänoikeussyistä. Aineisto on luettavissa Jyväskylän yliopiston kirjaston arkistotyöasemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/fi/tyoskentelytilat/laitteet-ja-tilat.fi
dc.rights.accessrightsThis material has a restricted access due to copyright reasons. It can be read at the workstation at Jyväskylä University Library reserved for the use of archival materials: https://kirjasto.jyu.fi/en/workspaces/facilities.en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record