Show simple item record

dc.contributor.authorPalomäki, Sanna
dc.contributor.authorHuotari, Pertti
dc.contributor.authorKokko, Sami
dc.date.accessioned2017-07-04T09:51:02Z
dc.date.available2017-07-04T09:51:02Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.citationPalomäki, S., Huotari, P., & Kokko, S. (2017). Vanhempien ja kavereiden tuen yhteys nuoruusiän fyysiseen aktiivisuuteen. <em>Liikunta ja tiede</em>, 54 (2-3), 83-90. Retrieved from <a href="https://fl-cdn.scdn1.secure.raxcdn.com/files/sites/4708/l-t2-317_tutkimusartikkelit_palomaki_lowres-1c2168cb-fddb-4a47-8fed-6e7568f515d3.pdf">https://fl-cdn.scdn1.secure.raxcdn.com/files/sites/4708/l-t2-317...</a>
dc.identifier.otherTUTKAID_74303
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/54836
dc.description.abstractNuorten fyysiseen aktiivisuuteen vaikuttavien tekijöiden tunteminen on perusteltua paitsi nuoruusiän terveyden ja hyvinvoinnin tukemiseksi niin myös yleisemmin kansanterveydellisistä syistä. Tutkimusten mukaan sekä vanhemmat että kaverit vaikuttavat monin eri tavoin lasten ja nuorten fyysiseen aktiivisuuteen ja liikuntaan sosiaalistumiseen. Monen nuoren kohdalla liikunnan harrastaminen hiipuu murrosiässä, mutta sosiaalinen tuki näyttäisi olevan yksi fyysistä aktiivisuutta ylläpitävistä tekijöistä. Tässä tutkimuksessa selvitettiin, miten vanhempien ja kavereiden tuki ovat yhteydessä nuoren fyysiseen aktiivisuuteen viides-, seitsemäs- ja yhdeksäsluokkalaisilla (n=2764). Tutkimus perustuu kyselyaineistoon, joka on kerätty keväällä 2014 Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytymisen LIITU-tutkimusta varten. Aineiston analysointi toteutettiin khiin-neliötestillä, yksisuuntaisella varianssianalyysilla (ANOVA) ja lineaarisella regressioanalyysillä. Tulosten mukaan aktiivisesti liikkuvat nuoret saivat useammin vanhemmiltaan tukea, ja kokivat kavereiden kanssa liikkumisen tärkeämmäksi kuin vähemmän liikkuvat nuoret. Vanhempien tuen mää- rä ja sen yhteys nuorten fyysiseen aktiivisuuteen kävi vähäisemmäksi ylemmillä vuosiluokilla sekä aktiivisesti että vähemmän liikkuvien ryhmässä. Kavereiden merkitys fyysistä aktiivisuutta estävänä tekijänä yleistyi iän myötä erityisesti vähemmän liikkuvien nuorten ja poikien keskuudessa. Sekä vanhemmat että kaverit voivat tarjota merkittävää tukea nuorten liikkumiselle, vaikkakin murrosiässä itseohjautuvuus ja autonomia vapaa-ajan valinnoissa lisääntyvät. Vertaisryhmän merkitys korostuu pyrittäessä edistämään yläkouluikäisten fyysistä aktiivisuutta, sillä kavereiden liikkumattomuus ja vähäinen liikunnan arvostus voivat muodostaa vaikeasti ylitettävän esteen nuoren liikkumiselle.
dc.language.isofin
dc.publisherLiikuntatieteellinen Seura ry
dc.relation.ispartofseriesLiikunta ja tiede
dc.relation.urihttps://fl-cdn.scdn1.secure.raxcdn.com/files/sites/4708/l-t2-317_tutkimusartikkelit_palomaki_lowres-1c2168cb-fddb-4a47-8fed-6e7568f515d3.pdf
dc.subject.othernuoret
dc.subject.othervanhemmat
dc.subject.otherystävät
dc.subject.otherfyysinen aktiivisuus
dc.subject.othersosiaalinen tuki
dc.subject.othervertaissuhteet
dc.subject.otheryoung people
dc.subject.otherparents
dc.subject.otherfriends
dc.subject.otherphysical activeness
dc.subject.othersocial support
dc.subject.otherpeer relationships
dc.titleVanhempien ja kavereiden tuen yhteys nuoruusiän fyysiseen aktiivisuuteen
dc.typearticle
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201706283101
dc.contributor.laitosLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.laitosFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.oppiaineLiikuntapedagogiikka
dc.contributor.oppiaineTerveyskasvatus
dc.type.urihttp://purl.org/eprint/type/JournalArticle
dc.date.updated2017-06-28T03:16:21Z
dc.type.coarjournal article
dc.description.reviewstatuspeerReviewed
dc.format.pagerange83-90
dc.relation.issn0358-7010
dc.relation.volume54
dc.type.versionpublishedVersion
dc.rights.copyright© Kirjoittajat & Liikuntatieteellinen Seura ry, 2017.
dc.rights.accesslevelopenAccessfi


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record