Show simple item record

dc.contributor.authorNiemistö, Lauri
dc.date.accessioned2017-06-22T08:15:51Z
dc.date.available2017-06-22T08:15:51Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1704334
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/54651
dc.description.abstractTutkielma selvittää Iso-Britannian ja Saksan poliittisten järjestelmien arvioimista ja mielikuvien luomista pilakuvissa 1900-luvun alun poliittisesti epävakaissa oloissa. Pilakuvien kautta piirtäjät toivat ilmi näkemyksiä ajan puolueista ja poliitikoista, näin vahvistaen olemassa olevia näkemyksiä, luoden uusia mielikuvia ja esittäen kritiikkiä. Tutkimuskohteina ovat valtion monarkkia, hallitusta ja poliittisia puolueita käsittelevät pilakuvat. Käyttämällä vertailevaa kuva-analyysiä, selvitetään minkälaisia käsityksiä valtioiden porvaristolle esitetään heidän poliittisista järjestelmistään ja järjestelmän sisäisten instituutioiden keskinäisestä toiminnasta. Molemmissa valtioissa monarkia, hallitus ja parlamentti olivat keskeisiä poliittisia toimijoita, mutta mielikuvat näiden välisistä voimasuhteista erosivat merkittävästi. Eri instituutioita vertailtiin toisiinsa käyttäen taustana molempien valtioiden perustuslakia ja poliittista kulttuuria, kiinnittäen huomiota siihen kuinka pilapiirtäjät kuvasivat kunkin instituution vallan perustan ja sen kuinka ne täyttivät perustuslailliset velvollisuutensa. Iso-Britannian poliittinen järjestelmä kuvattiin parlamenttivetoiseksi ja porvarilliseksi, kuninkaan edustaessa lähinnä arvovaltaa, siinä missä Saksan järjestelmässä parlamentti ja poliittiset puolueet esitettiin ennemminkin haitallisina valtion hallitsemisessa. Saksassa puoluepolitiikan ulkopuoliset valtakunnankansleri ja keisari olivat valtion päämiehiä, siinä missä Britanniassa pääministeri ja muut puolueiden johtajat kuvattiin tärkeimmiksi poliitikoiksi. Pilakuvat esittävät omien valtioidensa poliittisten järjestelmien heikkouksia ja vahvuuksia käsittelemällä konkreettista päätöksentekoa. Britanniassa äänioikeuden laajentaminen ja ylähuoneen vaikutusvallan rajoittaminen olivat vahvasti esillä. Saksassa merkittäviksi teemoiksi ajanjaksolla nousivat valtion budjetin säätäminen ja Preussin äänioikeusuudistus. Vertailevan näkökulman kautta selväksi käy brittien voimakkaampi luottamus parlamentaariseen hallintomalliin ja saksalaisten arvostus vahvoja valtiomiehiä kohtaan sekä heidän epäluulonsa puoluevetoiseen politiikkaan ennen ensimmäistä maailmansotaa.fi
dc.description.abstractThe study illustrates the representation and evaluation of British and German political systems in the beginning of the 20th century. In the cartoons, the cartoonists were able to present their views towards their parties and political leaders, thus reinforcing prevalent notions, creating new ones, and presenting critique. These were explored through the means of visual analysis. The cartoons conveyed messages to the bourgeoisie of both nations of their own political systems and the relations of the institutions within these systems. In both nations the monarch, government and their representative institution were the central political actors, but the conceptions of them had significant differences. In the study the different institutions were compared to each other, using the nations’ constitutions and political cultures as contextual background. In the main focus were how the cartoonists visualised the legitimacy and constitutionality of the institutions. The British political system was represented a Parliamentary driven with the monarch as a prestigious and passive actor, whereas the German Reichstag was presented rather as a hindrance and the emperor and chancellor were the ones in power. The strengths and weaknesses of the nations’ political systems were represented in the cartoons through visualising the government and political decision-making. In Britain the extension of franchise and the position of the House of Lords and in Germany the Prussian three-class franchise reform and national budget were key themes. With comparative perspective, it was found that the British valued their Parliamentary way of governing, whereas the Germans trusted more in their strong statesmen, and viewed their party politics with suspicion.en
dc.format.extent1 verkkoaineisto (92 sivua)
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoeng
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otherpilakuvat
dc.subject.otherIso-Britannia
dc.subject.otherSaksa
dc.subject.otherParlamentti
dc.subject.otherReichstag
dc.subject.otherEdward VII
dc.subject.otherYrjö V
dc.subject.otherWilhelm II
dc.subject.otherkuva-analyysi
dc.subject.otherpoliittinen järjestelmä
dc.subject.otherpoliittinen kulttuuri
dc.subject.othercartoon
dc.subject.otherGreat Britain
dc.subject.otherParliament
dc.subject.otherReichstag
dc.subject.otherEdward VII
dc.subject.otherGeorge V
dc.subject.otherWilhelm II
dc.titleConstructing images of great power politics : a comparative study on the visual representations of British and German political institutions in political cartoons in the early 20th century
dc.title.alternativeComparative study on the visual representations of British and German political institutions in political cartoons in the early 20th century
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201706223027
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosHistorian ja etnologian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of History and Ethnologyen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineYleinen historiafi
dc.contributor.oppiaineGeneral Historyen
dc.subject.methodKuva-analyysi
dc.date.updated2017-06-22T08:15:51Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi3033
dc.subject.ysopilakuvat
dc.subject.ysopoliittinen kulttuuri
dc.subject.ysoparlamentit
dc.subject.ysoIso-Britannia
dc.subject.ysoSaksa
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record