Show simple item record

dc.contributor.advisorLuoma, Eetu
dc.contributor.authorTanskanen, Antti-Pekka
dc.date.accessioned2017-06-20T07:32:03Z
dc.date.available2017-06-20T07:32:03Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1703950
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/54593
dc.description.abstractVirtuaaliset yhteisöt ovat melko uusi tutkimuksen aihe. Niissä tapahtuu asioita, joista ei tiedetä vielä kovin paljoa. Niissä esiintyvällä yhteisöllisyydellä voi olla hyviä, tai huonoja vaikutuksia. Tutkimus selvittää osatekijöitä, jotka vaikuttavat virtuaalisen yhteisöllisyyteen. Siihen voitaisiin pyrkiä vaikuttamaan niiden avulla. Tekijöitä kerättiin lähinnä edeltävästä kasvokkaisten yhteisöjen tutkimuksesta, mutta myös muualta, kuten käytettävyyden tutkimuksesta. Ne ryhmiteltiin hypoteettisen tutkimusmallin alle, joka koostui mikrosysteemistä, käyttäjäkokemuksesta ja yksilön ominaisuuksista. Tämän jälkeen oletetut tekijät operationalisoitiin ja ne testattiin empiirisesti kyselyllä, joka lähetettiin kahdelle web-foorumille. Kerätty data testattiin faktori-analyysillä, korrelaatio-analyysillä ja regressio-analyysillä. Lopulta löydettiin kolme tekijää, jotka tämän tutkimuksen datan perusteella vaikuttaisivat tunteeseen virtuaalisesta yhteisöllisyydestä. Virtuaalinen yhteisöllisyyden tunne mitattiin aikaisemmassa tutkimuksessa käytetyllä mittarilla. Löydetyt tekijät olivat yhteinen jaettu historia, emotionaalinen tuki ja informationaalinen tuki. Ne faktoroituivat hyvin ja niillä oli tilastollisesti merkittävää korrelaatiota virtuaalisen yhteisöllisyyden tunteen mittariin. Niillä kaikilla kolmella oli, myös regressio-mallissa, tilastollisesti merkittävää (yksisuuntaista, tai suoraan verrannollista) vaikutusta. Selitettävänä muuttujana oli virtuaalinen yhteisöllisyys. Huomattiin myös, että yhteisön rajat määrittyvät virtuaalisesti eri tavoin kuin kasvokkain. Hypoteettinen tutkimusmalli sai jonkin verran tukea käyttäjäkokemuksen osalta ja melko vähän mikrosysteemin osalta, eikä ollenkaan yksilön ominaisuuksien osalta. Laajempialainen tutkimus voisi tuoda sen suhteen lisäselvyyttä.fi
dc.description.abstractVirtual communities are rather new research topic. It is not yet known much of the things, happening in virtual communities. Virtual sense of community may have good and bad effects. This research figured things that have an influence, or an effect to a virtual sense of community. With those it may be possible to influence virtual sense of community. Firstly those things were collected from the previous research of (face to face) sense of community. Also other topics like user psychology were explored. Things were grouped under a hypothetical research model. It consisted of microsystem, user experience, and users attributes. After that the model was operatioalised and tested with a survey. Survey was sent to two Finnish web forums. Collected data was analysed. Factor analysis, correlation analysis, and regression analysis was used. Finally three things were found which according to collected data influences to virtual sense of community. Virtual sense of community was measured with a measure used in previous research. It was found that common history, emotional support, and informational support influences virtual sense of community. Those three were clear factors and had statistically significant correlation to the measure of virtual sense of community. Those three had a statistically significant (unidirectional) influence in the regression model to the dependent variable, which was the measure of virtual sense of community. It was also noted that community borders are different in a virtual environment than in a face to face communities. User experience component of the hypotetical research model had a little support, microsystem component got lesser support, and users attribute component got no support at all. Further research is needed to clarify the concept more comprehensivly.en
dc.format.extent1 verkkoaineisto (122 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otheryhteisö
dc.subject.otheryhteisöllisyys
dc.subject.othervirtuaalisuus
dc.subject.othertunne
dc.subject.othertekijä
dc.titleVirtuaaliseen yhteisöllisyyteen vaikuttavat tekijät
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201706202964
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaInformaatioteknologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Information Technologyen
dc.contributor.laitosInformaatioteknologiafi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineTietojärjestelmätiedefi
dc.date.updated2017-06-20T07:32:03Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi601
dc.subject.ysoyhteisöt
dc.subject.ysoverkkoyhteisöt
dc.subject.ysoyhteisöllisyys
dc.subject.ysovirtuaalisuus


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record