Show simple item record

dc.contributor.advisorTarnanen, Mirja
dc.contributor.authorHakala, Hilla
dc.date.accessioned2017-06-19T14:18:42Z
dc.date.available2017-06-19T14:18:42Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1703945
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/54572
dc.description.abstractTämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, millaisia kokemuksia maahanmuuttajataustaisilla oppilailla on suomalaisesta peruskoulusta sekä sen aikaisesta sopeutumisprosessistaan. Samoin, tavoitteena oli selvittää sitä, miten peruskoulu oli tukenut heidän sopeutumisprosessiaan. Tutkimuksessa tarkasteltiin erityisesti oppilaiden omia kokemuksia heidän peruskouluaikaisista opetusjärjestelyistään, suomen kielen oppimisestaan, kieli-identiteetistään sekä vertaisryhmistään. Laadullinen tutkimusaineisto kerättiin haastattelemalla kahdeksaa 13–32-vuotiasta suomea toisena kielenään käyttävää maahanmuuttajataustaista henkilöä, joista seitsemän oli syntynyt ulkomailla ja yksi Suomessa. Aineisto kä- siteltiin narratiivisesti. Tulosten perusteella maahanmuuttajataustaisten oppilaiden opetusjärjestelyt toteutuivat vaihtelevasti. Poikkeuksen muodosti valmistava opetus, johon kaikki kesken perusopetuksen Suomeen muuttaneet oppilaat olivat osallistuneet. Peruskoulun näkyviä tukitoimia ei esiintynyt runsaasti eikä ensikielen hyödyntämisen mahdollistavia käytänteitä esiintynyt juurikaan opetuksen osana. Tästä huolimatta suomalainen peruskoulu koettiin kaiken kaikkiaan laadukkaana ja tasa-arvoisena sekä suomalaiset opettajat auttamishaluisina. Vieraskielisten oppilaiden kieli-identiteetti sekä kielenkäyttö näyttäytyivät tutkimuksessa hyvin moninaisina. Haastatellut näkivät sosiaalisen ympäristön roolin kielen oppimisessa keskeisenä. Koulun kieliympäristöllä oli yhteys oppilaiden kieliin identifioitumiseen, oman toisen kielen hallinnan kokemukseen sekä omaehtoisiin vertaisryhmiin hakeutumiseen.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (170 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.othermaahanmuuttajataustainen oppilas
dc.subject.othersopeutuminen
dc.subject.othertoisen kielen oppiminen
dc.subject.othermonikielisyys
dc.subject.otherkieli-identiteetti
dc.subject.otherperuskoulun opetusjärjestelyt
dc.subject.othersosiaaliset suhteet
dc.titleMaahanmuuttajataustaisten oppilaiden peruskouluaikaisia sopeutumiskokemuksia
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201706192954
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosOpettajankoulutuslaitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Teacher Educationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.date.updated2017-06-19T14:18:42Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysomaahanmuuttajatausta
dc.subject.ysooppilaat
dc.subject.ysosopeutuminen
dc.subject.ysotoinen kieli
dc.subject.ysokielen oppiminen
dc.subject.ysomonikielisyys
dc.subject.ysokielellinen identiteetti
dc.subject.ysoperuskoulu
dc.subject.ysososiaaliset suhteet


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record