Show simple item record

dc.contributor.advisorJuutinen, Taija
dc.contributor.authorMyrberg, Marianne
dc.date.accessioned2017-06-14T15:31:58Z
dc.date.available2017-06-14T15:31:58Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1703839
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/54503
dc.description.abstractTutkimuksen tarkoituksena oli selvittää hypertrofisen voimaharjoittelun myötä kasvaneen lihaksen koon ja voimatason mahdollisia vaikutuksia veren aminohappopitoisuuksiin meta-bolomiikalla tutkittuna. Tulokset kerättiin kahdesta eri tutkimuksesta (GymCoach 2014, MA Study 2004), joita vertailtiin keskenään. Lisäksi tutkittiin, onko hypertrofisella ja nopeusvoimaharjoittelulla eri- tai samanlaisia vaikutuksia aminohappoihin. Tutkitut aminohapot olivat alaniini, glutamiini, glysiini, histidiini, isoleusiini, leusiini, fenyylialaniini, tyrosiini ja valiini. Koehenkilöt olivat 20-45 vuotiaita miehiä, joilla ei ollut aiempaa voimaharjoittelutaustaa viimeiseltä kolmelta vuodelta. He osallistuivat 16 (N=87) tai 20 viikon (N=56) harjoitteluohjelmaan, ja jaksojen alussa ja lopussa otettiin verinäytteet sekä tehtiin kuntotestit, joissa mitattiin kyykyn yhden toiston maksimi (1RM) ja vastus lateraliksen poikkipinta-ala ultraäänellä tai tilavuus magneettikuvauksella mitattuna. Verinäytteet analysoitiin ydinmagneettisella resonanssispektroskopialla. Aineisto käsiteltiin tilastollisin menetelmin IBM SPSS Statistics Version 22 – tilastoanalyysiohjelmalla. Aineistosta tutkittiin muutoksia alkutilanteeseen verrattuna sekä korrelaatioita. Aminohappopitoisuudet ja muutokset olivat hyvin yksilöllisiä. Tuloksissa oli hyvin paljon hajontaa, joka osoittaa yksilöllistä vaihtelua aminohappopitoisuuksissa. GymCoach -tut-kimuksessa hypertrofista voimaharjoittelua tehneillä havaittiin tilastollisesti merkitsevät erot glutamiinin ja fenyylialaniinin muutoksissa. GymCoach –tutkimuksessa nopeusvoimaharjoittelua tehneillä havaittiin tilastollisesti merkitsevät erot glutamiinin, fenyylialaniinin, tyrosiinin ja valiinin muutoksissa. MA Study –tutkimuksessa hypertrofinen voimaharjoittelu aiheutti tilastollisesti merkitsevät erot alaniinin, histiidinin ja valiinin muutoksissa. Nautitun proteiinin määrää ei ollut vakioitu, mikä saattaa selittää tulosten hajontaa. Poikkileikkauksellisesti voidaan todeta, että sekä GymCoach - että MA Study –tutkimuksessa isoleusiinin, leusiinin ja fenyylialaniinin alkuarvot korreloivat koehenkilön painon kanssa. Sekä GymCoach – että MA Study –tutkimuksen harjoitusryhmien 1RM-tulokset ja vastus lateraliksen pinta-ala tai tilavuus kasvoivat merkitsevästi kontrolliryhmään verrattuna. Tämän pro gradu –tutkielman perusteella ei voida tehdä selkeitä johtopäätöksiä hypertrofisen voimaharjoittelun vaikutuksesta plasman aminohappoihin, eikä myöskään todeta eroa hyper-trofisen ja nopeusvoimaharjoittelun vaikutuksissa. Jatkotutkimusta varten aminohappoarvot tulisi laskea monen samalla kertaa otetun verinäytteen keskiarvosta, vakioida proteiininsaanti ja harjoittelutavat, sekä tutkia tuloksia pitemmältä ajanjaksolta.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (68 sivua)
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otherhypertrofinen harjoittelu
dc.titleHypertrofisen ja nopeusvoimaharjoittelun sekä lihaksen koon vaikutukset plasman aminohappoihin
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201706142888
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosLiikunta- ja terveystieteetfi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineLiikuntafysiologiafi
dc.contributor.oppiaineExercise Physiologyen
dc.date.updated2017-06-14T15:31:58Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi5011
dc.subject.ysoaineenvaihdunta
dc.subject.ysoaineenvaihduntatuotteet
dc.subject.ysoaminohapot
dc.subject.ysonopeusvoima
dc.subject.ysoharjoittelu
dc.subject.ysovoimaharjoittelu
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record