Show simple item record

dc.contributor.advisorNiemi-Pynttäri Risto
dc.contributor.authorNivala, Hanna
dc.date.accessioned2017-06-13T08:08:41Z
dc.date.available2017-06-13T08:08:41Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1703545
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/54441
dc.description.abstractTiivistelmä – Abstract Tutkielmani on monimuotogradu, jossa selvitän pelillistämisen mahdollisuuksia tukea luovan kirjoittamisen prosessia. Työssäni tutkin, miten pelillisillä elementeillä voi edistää luovan kirjoittamisen prosessia ja miten näiden kahden yhdistäminen on perusteltua teorioiden valossa. Tutkielmaani kuuluu työnäytteenä pelikäsikirjoitus, jonka avulla pyrin osoittamaan kirjoittamisen ja pelien yhteyksiä käytännössä. Tarkastelen pelillisyyttä ja pelikäsikirjoitustani kirjoittajan ja kirjoittamisen ohjaajan näkökulmasta. Käsittelen kirjoittamista luovana prosessina, joka on jaettavissa vaiheisiin. Pelikäsikirjoitukseni analyysin olen jakanut kappaleisiin Todd Lubbartin esittelemien reflektion, tuottamisen ja tulkitsemisen vaiheiden mukaan. Sisällytän reflektioon muiden kuvaamia kirjoittamisen aloittamisen prosessivaiheita, kuten Csikszentmihalyin ongelmanratkaisun valmistautuminen, haudonta, oivaltaminen ja arviointi. Tuottamisen vaiheeseen taas sisällytän Csikszentmihalyin työstämisen vaiheen ja flow-kokemuksen sekä erilaiset luovan kirjoittamisen ongelmat. Nostan tutkielmassani esille luovan kirjoittamisen esteitä ja ongelmia sekä tarkastelen näitä suhteessa pelillistämisen hyötyihin. Erityisesti kirjoittamisen pulmista kärsiviä kirjoittajia voi edesauttaa leikillinen digitaalinen kirjoitusympäristö. Peleillä on taloudellisesti, kulttuurisesti ja taiteellisesti koko ajan suurempi rooli yhteiskunnassamme. Pelillisyyden, eli peleille tyypillisten elementtien käyttö tyypillisesti ei-pelillisissä konteksteissa, hyödyt on huomattu aikaa sitten kasvatuksen saralla esim. opetuspeleissä. Pelillistämistä käytetään nykyään kuitenkin mitä erilaisimmissa yhteyksissä ja sen tutkimusta kehitetään jatkuvasti. Erittelen työni kannalta keskeisiä pelillisiä elementtejä ja peleihin liittyviä positiivisia tunteita flow-teorian, perushaluihin vaikuttamisen ja LeBlancin luomien mielihyvän kategorioiden valossa. Pelikäsikirjoitukseni on monin osin puutteellinen pelisuunnitteludokumenttina, mutta siitä nousseet näkökulmat luovan kirjoittamisen prosessiin ovat mielestäni arvokkaita. Pelien palkitsevuus, tapa pilkkoa haasteet palasiin ja niihin eläytyminen voivat edesauttaa kirjoittamista. Pelimaailmalla on mahdollista ohjata kirjoittajaa havainnoimaan ympäristöä. Toisaalta tutkimuksessani nousee esille pelien oma narratiivi ja sen vaikutus pelaaja-kirjoittajan teksteihin.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (74 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otherkirjoittaminen
dc.subject.otherluovuus
dc.subject.otherpelillistäminen
dc.subject.otherkirjoitusprosessi
dc.titleKirjoittamispeli : luovan kirjoittamisen pelillistäminen
dc.title.alternativeLuovan kirjoittamisen pelillistäminen
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201706132822
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosMusiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Music, Art and Culture Studiesen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineKirjoittaminenfi
dc.contributor.oppiaineCreative writingen
dc.date.updated2017-06-13T08:08:41Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi3041
dc.subject.ysokirjoittaminen
dc.subject.ysoluova kirjoittaminen
dc.subject.ysoluovuus
dc.subject.ysopelillistäminen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record