Show simple item record

dc.contributor.advisorSalo, Markus
dc.contributor.authorHaapamäki, Joni
dc.date.accessioned2017-06-09T15:59:13Z
dc.date.available2017-06-09T15:59:13Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1703443
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/54401
dc.description.abstractTämän pro gradu-tutkielman aiheena oli liikuntateknologioiden vaikutukset suomalaisten työikäisten kuntoliikkujien liikuntatottumuksiin ja käsityksiin liikunnasta. Tavoitteena oli löytää teemoja, miten liikuntateknologioiden käyttö on vaikuttanut ihmisten käyttäytymiseen sekä asenteisiin liikuntaa kohtaan. Tutkielman pohjana toimi aiemmin aiheesta tehty kirjallisuus ja tutkielma toteutettiin laadullisena. Aineisto kerättiin haastattelemalla kuutta kohdejoukkoon kuulunutta henkilöä. Haastattelut tehtiin yksilöteemahaastatteluina, jotka analysoitiin aineistolähtöisellä teemoittelulla. Tutkimustulokset osoittivat, että liikuntateknologioiden käytön aloittaminen vaikuttaa käyttäjien liikuntatottumuksiin, liikuntamotivaatioon ja liikunnan mielekkyyteen. Liikuntateknologiat eivät kuitenkaan saa aikaan pysyviä muutoksia käyttäjien liikuntamotivaatioon ja liikuntatottumuksiin. Muutokset jäävät hetkellisiksi, vaikka yhteys liikunnan mielekkyyden kehittymiseen onkin pysyvämpi. Sen sijaan ulkoisesta syystä muuttuneen liikuntamotivaation myötä käyttöönotettu liikuntateknologia tukee tuota muutosta, mikä voi auttaa pääsemään pysyvämpiin käyttäytymismuutoksiin. Liikuntateknologiat miellettiin myös tulleen osaksi liikuntatottumuksia ja ne otetaan nykyään mukaan osaksi vanhoja tuttuja liikuntaharrastuksia. Liikuntateknologioiden käyttö on arkipäiväistynyt, eikä liikuntateknologiaa käytetä jokaisen liikuntasuorituksen yhteydessä. Liikuntateknologian käyttö ei enää ole motivoivaa pidemmän käytön jälkeen.fi
dc.description.abstractThe topic of this pro gradu thesis is to view the effects of implementing sports technology to regular user's sports habits and impressions of exercising. The goal was to find themes how the use of sports technology has affected users behaviour and attitudes towards sports and exercising. Previous literature was the basis for this thesis. This thesis was carried through with qualitative methods. The material was collected by interviewing six persons who belonged to the target group. The interviews were carried through as individual theme interviews which were analysed by separating the answers to themes. The results show that starting the use of sports technology has effects on user's exercising habits, sports motivation and if exercising is worthwhile. The effects of sports technology to exercising motivation and habits are not permanent. The changes remain temporary although the correlation with improving worthwhileness of exercising is bigger. When an external reason effects exercising motivation the role of acquired sports technlogy can be seen as supporting the change which can help reaching more permanent behaviour changes. The results also showed that sports technologies have become a part of exercising habits and they are implemented into the old familiar sports activities. The use of sports technologies have become more common and users don't use sports technology every time they do their sports activities. After using sports technology longer it doesn't support motivation anymore.en
dc.format.extent1 verkkoaineisto (65 sivua)
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otherliikuntateknologia
dc.subject.otherliikuntatottumus
dc.subject.otherliikuntamotivaatio
dc.subject.otherliikunnan mielekkyys
dc.titleLiikuntateknologian käyttöönoton vaikutukset käyttäjän elämään : kuntoliikkujan näkökulma
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201706092774
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaInformaatioteknologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Information Technologyen
dc.contributor.laitosInformaatioteknologiafi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineTietojärjestelmätiedefi
dc.date.updated2017-06-09T15:59:13Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi601
dc.subject.ysoliikuntateknologia
dc.subject.ysoomaksuminen
dc.subject.ysoliikuntatottumukset
dc.subject.ysoliikunta
dc.subject.ysomotivaatio
dc.subject.ysomielekkyys
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record