Show simple item record

dc.contributor.advisorSeppänen, Ville
dc.contributor.authorKylämies, Jaakko
dc.date.accessioned2017-06-08T12:23:22Z
dc.date.available2017-06-08T12:23:22Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/54377
dc.description.abstractTutkielman päämääränä on tutkia monikulttuurisuutta sekä sen aiheuttamia haasteita osana IT-projektien toteutusta. Tutkielma toteutettiin systemaattisena kirjallisuuskatsauksena, käyttäen aihealueesta aiemmin tehtyjä tutkimuksia. Tutkielma käsittelee kulttuurieroja yleisellä tasolla, IT-projekteissa sekä käy läpi keinoja, joilla kulttuurieroja voidaan hallita. Tutkielmassa aihetta tutkittiin projektin johtajien näkökulmasta tarkoituksena tuoda esille seikat, jotka esimiesten tulisi ottaa huomioon monikulttuurisen projektityöryhmän johtamisessa. Sisällössä eroteltiin selkeimmät kansallisia kulttuureja erottavat tekijät, IT-projektien onnistumisen kannalta tärkeimmät tekijät sekä yleisimmät keinot tiimin muodostamiseen ja kulttuurien välisen tietämyksen lisäämiseen. Tutkimustuloksina todetaan yleisten kulttuuristen erojen olevan osin yhteneväisiä tärkeimpien ITprojektien kulttuurisidonnaisten kriittisten menestystekijöiden kanssa. Lisäksi lopputuloksissa todetaan jokaisen IT-projektityöryhmän muodostavan yksilöllisen kokonaisuuden. Jokaista työryhmää tulisi käsitellä tapauskohtaisesti ottaen huomioon työryhmäläisten aiemmat kokemukset työskentelystä muiden kulttuureiden kanssa, tiimin toimintamallit, kyseisten kulttuureiden yleisimmät erot sekä yhteiset tavoitteet.fi
dc.description.abstractThe aim of this paper is to research multiculturalism and challenges in ITprojects that can occur due to multiculturalism. The research was made as a systematic literature review, based on previous publications and dissertations made from this subject. This paper handles cultural differences on general level, on IT-projects and goes through means to handle cultural differences, in order to prevent conflicts between team members. The subject was researched from team manager’s perspective by purpose to bring out considerations that should be taken account in multicultural project team. The content consist of the most important factors that separate national cultures from each other’s, most vital cultural factors that need to be taken account in IT-projects and presents most common ways of team forming and how to increase team members cultural knowledge. Findings indicate, that most common work related cultural differences are partly connected to critical cultural success factors in IT-projects. In addition to that, research finds out that every single IT-project team is an individual unity, which need to be handle case-specific, taken account team members earlier experiences from different cultures, teams working methods, most common differences between cultures and common goals.en
dc.format.extent31
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.titleMonikulttuurisuudesta aiheutuvat konfliktit ja niiden ehkäisy IT-projekteissa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201706082748
dc.type.ontasotKandidaatintutkielmafi
dc.type.ontasotBachelor's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaInformaatioteknologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Information Technologyen
dc.contributor.laitosInformaatioteknologiafi
dc.contributor.laitosInformation Technologyen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineTietojärjestelmätiedefi
dc.contributor.oppiaineInformation Systems Scienceen
dc.date.updated2017-06-08T12:23:22Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record