Show simple item record

dc.contributor.advisorSevón, Eija
dc.contributor.authorHirvonen, Salla
dc.date.accessioned2017-06-08T12:02:29Z
dc.date.available2017-06-08T12:02:29Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1703345
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/54375
dc.description.abstractTIIVISTELMÄ Hirvonen, Salla. 2017. Työntekijä, puoliso ja isä 24/7: Epätyypillistä työaikaa tekevien isien moniroolisuus. Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma. Jyväskylän yliopisto. Kasvatustieteiden laitos. 95 sivua. Tässä pro gradu -työssä tutkittiin epätyypillistä työaikaa tekevien isien työn ja perheen yhteensovittamista moniroolisuuden näkökulmasta. Tutkielman tarkoituksena oli selvittää, millaisiin (työntekijän, puolison, isän) identiteettikategorioihin miehet kiinnittyvät kertoessaan epätyypillisen työajan merkityksestä työn ja perheen yhteensovittamiselle. Lisäksi oltiin kiinnostuneita siitä, onko miesten välillä löydettävissä eroja kategorioihin kiinnittymisissä sekä miten miehet arvioivat identieettikategoriat toisiaan kuormittavina, vahvistavina tai tasapainottavina. Tutkimusaineistona käytettiin Perheet 24/7 –hankkeeseen osallistuneen 11 epätyypillistä työaikaa tekevän miehen teemahaastattelua. Kaikki osallistujat tekivät epätyypillistä työaikaa, elivät parisuhteessa ja heillä oli vähintään yksi alle 13-vuotias lapsi. Haastatteluaineiston analysoinnissa hyödynnettiin kategoria-analyysia. Isien työn ja perheen yhteensovittamisen kerronnan perusteella heidät jaettiin kolmeen miestyyppiin: elättäjämiehiin, tasa-arvomiehiin ja kiikkulautamiehiin. Nämä kolme miestyyppiä erosivat eri identiteettikategorioihin liittämiensä ominaisuuksien, oikeuksien, velvollisuuksien ja toimimisen tapojen perusteella. Elättäjämiesten kerronnassa korostui työntekijän kategorian ensisijaisuus puolison ja isän kategorioihin nähden, kun taas tasa-arvomiesten puheessa eri kategoriat määrittyivät miltei yhtä velvoittavina ja palkitsevina. Kiikkulautamiehillä epätyypillisen työajan ja perheen yhteensovittamisen sekä identiteettikategorioiden välinen ristiriitaisuus korostui. Miesten kesken yhteistä oli se, että työntekijän identiteettikategoria kuvattiin aina jonkin verran muita identiteettikategorioita kuormittavana. Asiasanat: epätyypillinen työaika, isyys, moniroolisuus, työn ja perheen yhteensovittaminen, kategoria-analyysifi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (95 sivua)
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherepätyypillinen työaika
dc.subject.otherisyys
dc.subject.othermoniroolisuus
dc.subject.othertyön ja perheen yhteensovittaminen
dc.subject.otherkategoria-analyysi
dc.titleTyöntekijä, puoliso ja isä 24/7 : epätyypillistä työaikaa tekevien isien moniroolisuus
dc.title.alternativeEpätyypillistä työaikaa tekevien isien moniroolisuus
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201706082744
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineEducationen
dc.contributor.oppiaineKasvatustiedefi
dc.date.updated2017-06-08T12:02:29Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi102
dc.subject.ysoepätyypillinen työ
dc.subject.ysotyö
dc.subject.ysoperhe
dc.subject.ysoisät
dc.subject.ysoisyys
dc.subject.ysoidentiteetti
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record