Show simple item record

dc.contributor.advisorKiili, Johanna
dc.contributor.authorHallinen, Erja
dc.date.accessioned2017-06-03T13:31:58Z
dc.date.available2017-06-03T13:31:58Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1702856
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/54283
dc.description.abstractTutkimuksen tarkoituksena on tarkastella luottamuksen rakentumista ilman huoltajaa tulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden ja heidän kanssa työskentelevien ohjaajien, sosiaalityöntekijöiden ja edustajien välillä. Tutkimuksen lähtöoletuksena on, että luottamusta ja sen rakentumista voi tarkastella Axel Honnethin tunnustussuhdeteoriassa esitettyjen tunnustussuhteiden kautta. Näitä tunnustussuhteita ovat huolenpito, arvostus ja kunnioitus. Tutkimus on kvalitatiivinen tutkimus, ja aineistonkeruu on toteutettu teemahaastatteluilla. Tutkimusaineisto on kerätty yhdeksältä haastateltavalta, jotka toimivat joko ohjaajina tai sosiaalityöntekijöinä alaikäisyksiköissä tai edustajina yksintulleille alaikäisille turvapaikanhakijoille. Haastattelut on nauhoitettu ja litteroitu sanatarkasti. Analyysimenetelmänä on käytetty teorialähtöisen sisällönanalyysin menetelmää. Tässä tutkimuksessa tarkastellaan sitä, miten haastatteluun osallistuneet kuvaavat luottamuksen rakentuvan yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden ja heidän kanssaan työskentelevien henkilöiden välillä. Tutkimus tuo kokemustietoa alaikäisyksiköissä tehtävästä työstä turvapaikanhakijoiden vastaanottovaiheessa. Johtopäätöksenä todetaan, että luottamuksen rakentuminen on prosessi, joka perustuu vuorovaikutukseen. Luottamuksen rakentaminen on haastavaa, sillä asumisyksiköt ovat suuria ja työntekijöitä on vähän ja vuorovaikutussuhteen luominen vaatii aikaa. Tunnustussuhteista kunnioitus yhdistettiin tärkeimmäksi luottamusta rakentavaksi tekijäksi. Nuorten tarpeista tärkeimmäksi nostettiin huolenpito. Luottamuksen rakentuminen koostui monenlaisista tekijöistä, eikä ollut kaikissa tilanteissa mahdollista.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (73 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otheralaikäinen
dc.subject.otherturvapaikanhakija
dc.subject.otherluottamus
dc.subject.othertunnustussuhteet
dc.titleLuottamuksen rakentuminen yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden kanssa tehtävässä työssä
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201706032655
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosYhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Social Sciences and Philosophyen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineSosiaalityöfi
dc.contributor.oppiaineSocial Worken
dc.date.updated2017-06-03T13:31:59Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi210
dc.subject.ysoalaikäiset
dc.subject.ysoturvapaikanhakijat
dc.subject.ysoluottamus


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record