Show simple item record

dc.contributor.authorPönkä, Sari
dc.date.accessioned2017-05-31T06:49:12Z
dc.date.available2017-05-31T06:49:12Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1702468
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/54192
dc.description.abstractTutkimus toteutettiin tehostettua ja ohjattua palveluasumista tuottavassa sosiaalipalvelujen yksikössä. Tavoitteena toimintatutkimuksellisessa lähestymistavassa oli löytää ne keinot, joilla voidaan tukea asiakkaiden itsemääräämisoikeutta ja jatkossa vahvistaa näitä toimintatapoja. Tutkimuskysymyksiksi muodostui: Miten työyhteisö vaikuttaa toiminnallaan asiakkaan itsemääräämisoikeuteen? Ja miten toiminta saadaan asiakkaan itsemääräämisoikeutta tukevammaksi? Toimintatutkimuksella haluttiin kehittää käytännön toimintaa asiakkaiden itsemääräämisoikeutta tukevammaksi. Toimintatutkimuksellinen lähestymistapa auttoi jäsentämään henkilökunnan käsityksiä asiakkaiden itsemääräämisoikeudesta ja siihen vaikuttavista tekijöistä. Aineiston analyysimenetelmänä käytettiin sisällönanalyysia. Tutkielman teoreettisessa osassa on kuvattu asiakkaiden itsemääräämisoikeutta muun muassa emporwermentin, laitoskulttuurin, vuorovaikutuksen ja toimintakyvyn näkökulmista. Nämä muodostavat tutkielmalle teoreettisen viitekehyksen. Empiirisenä tutkimustehtävänä oli soveltaa teoriaa asumispalveluyksikön henkilökunnan tapaa jäsentää asiakkaiden itsemääräämisoikeutta sekä kuvata toimintatutkimuksen kehityksellistä prosessia. Asiakkaiden arjessa tapahtuvat valinnat nähtiin keskeiseksi itsemääräämisoikeudessa henkilökunnan määrittelemänä. Erityisesti vaihtoehtojen tarjoaminen ja asiakkaan kohtaaminen koettiin merkitykselliseksi arjessa. Omaohjaajakeskustelujen arvioitiin tukevan asiakkaiden itsemääräämisoikeutta. Tärkeimmiksi asiakkaiden itsemääräämisoikeuteen vaikuttavista tekijöiksi nähtiin henkilökunnan asenteet, vuorovaikutustaidot, henkilökohtaiset ominaisuudet ja ammattitaito. Keskeiseksi itsemääräämisoikeuden tukemisessa nähtiin yhteisten toimintatapojen noudattamisen, asiakkaan kohtaamisen sekä henkilökunnan keskinäinen vuorovaikutus ja salliva ilmapiiri.Tutkimuskohteena oleva työyhteisö tunnisti oman toimintansa vaikutukset asiakkaiden itsemääräämisoikeuteen. Toimintatutkimuksellinen lähestymistapa oli soveltuva tutkimuksen toteuttamiseen, koska tehdyt interventiot saatettiin osaksi arjen toimintaa. Lisäksi toimintatutkimuksellinen lähestymistapa tuki keskustelevan ilmapiiriin ylläpitämistä, mikä koettiin tärkeäksi. Jatkossa tulee kiinnittää huomiota arvokeskustelun ylläpitämiseen ja henkilöstön koulutukseen, työyhteisön ilmapiiriin asiakasnäkökulmaa unohtamatta.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (78 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otheritsemääräämisoikeus
dc.subject.othertoimintatutkimus
dc.subject.otherasumispalvelut
dc.titleAsiakkaan itsemääräämisoikeus asumispalvelun arjessa : toimintatutkimus asiakkaan itsemääräämisoikeudesta henkilökunnan näkökulmasta
dc.title.alternativeToimintatutkimus asiakkaan itsemääräämisoikeudesta henkilökunnan näkökulmasta
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201705312587
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosYhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Social Sciences and Philosophyen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineSosiaalityöfi
dc.contributor.oppiaineSocial Worken
dc.subject.methodToimintatutkimus
dc.date.updated2017-05-31T06:49:13Z
dc.rights.accesslevelrestrictedAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi210
dc.subject.ysoautonomia
dc.subject.ysoasumispalvelut
dc.subject.ysoasiakkaat
dc.rights.accessrightsAineistoon pääsyä on rajoitettu tekijänoikeussyistä. Aineisto on luettavissa Jyväskylän yliopiston kirjaston arkistotyöasemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/fi/tyoskentelytilat/laitteet-ja-tilat.fi
dc.rights.accessrightsThis material has a restricted access due to copyright reasons. It can be read at the workstation at Jyväskylä University Library reserved for the use of archival materials: https://kirjasto.jyu.fi/en/workspaces/facilities.en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record