Show simple item record

dc.contributor.advisorHyytinen, Ari
dc.contributor.authorLipasti, Salla
dc.date.accessioned2017-05-29T07:52:10Z
dc.date.available2017-05-29T07:52:10Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1702295
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/54150
dc.description.abstractTässä pro gradu –tutkielmassa haluttiin selvittää, havaitaanko yksilöiden tulotasossa poikkeamia, jos heillä on yksi tai kaksi haitallisen terveyskäyttäytymisen muotoa verrattuna yksilöihin, joilla näitä ei ole. Empiirisessä analyysissä hyödynnettiin kansainvälisen International Social Survey Programme –vertailututkimusohjelman (ISSP) Suomen osa-aineistoa vuodelta 2011. Tarkastelun kohteena oli työikäinen aikuisväestö (n = 904), ja haitallisesta terveyskäyttäytymisestä mielenkiinnon kohteena oli runsas alkoholin kulutus, päivittäinen tupakointi, lihavuus sekä fyysinen passiivisuus. Sekä tulotaso (keskimääräiset kuukausibruttotulot kaikki ansio- ja pääomatulot sekä sosiaalietuudet mukaan luettuna) että kuvaukset omasta terveyskäyttäytymisestä olivat vastaajien itsensä raportoimia. Aineistoa analysoitiin regressiomalleilla, joissa logaritmoitua tulotasoa selitettiin terveyskäyttäytymisaspekteista muodostetuilla indikaattorimuuttujilla, kahdesta aspektista muodostetuilla interaktiotermeillä sekä muilla tulotasoon vaikuttavilla kontrollimuuttujilla. Kun muita tekijöitä ei oltu vakioitu, tulokset osoittivat, että tupakoivien miesten ja naisten tulotaso oli muita alhaisempi, mutta kun muita tekijöitä otettiin huomioon, tämä yhteys heikkeni. Regressiomalleilla saadut tulokset olivat epävakaita siten, että niillä saadut tulokset vaihtelivat hieman mallista toiseen, eikä vakaita (robust) tilastollisesti merkitseviä tuloksia saatu. Tässä mielessä tutkimuskysymykseen ei onnistuttu kattavasti vastaamaan.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (53 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.titleHeijastuuko haitallinen terveyskäyttäytyminen tuloihin?
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201705292538
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKauppakorkeakoulufi
dc.contributor.tiedekuntaSchool of Business and Economicsen
dc.contributor.laitosTaloustieteetfi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineKansantaloustiedefi
dc.contributor.oppiaineEconomicsen
dc.date.updated2017-05-29T07:52:10Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi2041
dc.subject.ysotuloerot
dc.subject.ysoterveyskäyttäytyminen
dc.subject.ysoalkoholi
dc.subject.ysotupakointi
dc.subject.ysolihavuus
dc.subject.ysofyysinen aktiivisuus


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record